Business Class

Ny og bedre bredbåndsmåler

net test

Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler, hvor brugerne kan måle deres bredbåndshastighed, er blevet udvidet med nye funktioner.

På et interaktivt kort kan brugerne se egne og andres internethastighed, udbyder og teknologi. Informationen kan bruges til at overveje ens valg af udbyder.

Kontorchef Brian Adrian Wessel udtaler: “Erhvervsstyrelsen lægger vægt på, at bredbåndsmarkedet skal være gennemsigtigt for forbrugerne. De nye muligheder for brugerinddragelse og de nye funktioner på bredbåndsmåleren skaber mulighed for et bedre overblik over de faktisk målte hastigheder både i lokalområdet, på regionalt niveau og på landsplan”.

Et bedre overblik giver forbrugerne bedre mulighed for at træffe et oplyst valg om deres bredbåndsabonnement.

Kortet viser målinger på fast- og mobilt bredbånd helt ned på adresseniveau. Et bedre overblik medvirker til at øge gennemsigtigheden og konkurrencen på bredbåndsmarkedet.

 

Fakta om den nye bredbåndsmåler

 • Forbrugerne har i en årrække kunnet måle deres bredbåndshastig-hed med Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler.
 • Med en ny kortvisningsfunktion kan man nu se både ens egne og andres målinger på et interaktivt kort.
 • Med den nye funktionalitet på bredbåndsmåleren får brugerne nu mulighed for at:
  • Indtaste brugeroplysninger til brug for en mere systema-tisk kortlægning af de faktisk målte hastigheder.
  • Se egne tidligere målinger, som gemmes under din profil.
  • Se gennemsnitshastigheder på lands-, kommune- eller postnummerniveau.
  • Se målinger på adresseniveau.
  • Se målte hastigheder fordelt på udbyder og teknologi.
  • Se hvilke målinger andre har foretaget i området på et interaktivt kort.
  • Se om andre i område har målt højere hastigheder og om skift af udbyder skal overvejes.
  • Medvirke til at gennemsigtigheden og konkurrencen på bredbåndsmarkedet øges.
 • Bredbåndsmåleren – mål din hastighed.
 • Der bliver dagligt foretaget ca. 4.000 målinger.