Business Class

Arbejde efter hjernerystelse

Arbejde efter hjernerystelse

Ved hjernerystelse kommer der først en akut fase, og efterfølgende kan du vende retur til en normal hverdag. Men hvordan kommer du i gang med at arbejde igen, og er der nogle hensyn at tage?

Den akutte fase

I den akutte fase ved en hjernerystelse handler det som oftest om ro til hjernen. Ro for indtryk, bevægelser, lys og lyd nogle gange. Denne behandling skal altid ske efter lægens anvisning. Når den akutte fase er overstået (jf. lægens behandling) kan du langsomt vende tilbage til hverdagen igen

En ny hverdag efter hjernerystelsen

Hjernen skal langsomt vænnes tilbage til tilstanden før det akutte stadie. Til at starte med kan det være en god idé at lave et tidsskema over, hvornår du gør hvad, så du er sikker på ikke at overdrive. Det kan være over tid til TV, læsning, computer mv. – alt det der giver hjernen indtryk.

Sport og andre krævende fysiske udfoldelser bør vente længere tid, da dette kræver meget af hjernen. Start her med let motion – f.eks. en gåtur.

Når du skal i gang med at arbejde igen, er det en god idé at vente, til du har foretaget disse gradvise tilbagevendinger i nogle dage derhjemme. Start med at bruge tid på bøger, TV, gåtur mv. På den måde vænner du hjernen meget langsomt til aktiviteterne igen, inden en krævende arbejdsdag venter. Når arbejdet skal klares, så start da op med få timer for langsomt at øge til en hel arbejdsdag.