Business Class

Nødvendige overvejelser, hvis jeres virksomhed ejer kontorlokaler

Hvis jeres virksomhed ejer jeres kontorlokaler frem for at leje dem, så er der en række ting, som I skal overveje, hvis I vil sikre, at det forbliver den bedst løsning for virksomheden. Læs mere herunder.

Indretningen står jer frit for

Fordelen ved at eje frem for at leje kontorlokaler er blandt andet, at det står virksomheden frit for at foretage renoveringer og lave indretningen på den måde, som er bedst egnet for dens virke. Selvom det kan være fristende at foretage en masse ændringer, så skal I passe på med ikke at lave modifikationer, som, I risikerer, kan forringe værdien af lokalerne.

I stedet for store og omkostningstunge ombygninger, så overvej om enkle, midlertidige og foranderlige løsninger potentielt mere er noget for jeres virksomhed. Det kan være, at I står og mangler et ekstra møderum. I kan overveje at bruge afskærmninger mellem skriveborde til at lave små rum i et stort lokale, og hvis I dertil anvender elementer til at skabe den rette akustik, der passer til lokalets nye indretning, så har I en langt billigere løsning end en større ombygning. Hertil kan I passende indrette det nye åbne rum med et passende konferencebord og magnetiske glastavler. Se mere her.

Varmer I rigtigt op?

Hvis virksomheden ejer jeres kontorlokaler, kan I med fordel gå jeres omkostninger til opvarmning efter i sømmene. Her kan være penge at spare. I kan med fordel efterprøve, om lokalerne er isoleret godt nok, da det kan være at simpel efterisolering kan skære i udgifterne til opvarmning. Det samme med vinduer, som godt nok kan være en bekostelige affære at udskifte, men på sigt vil de penge tjene sig hjem igen i besparelser i varmeforbruget. Desuden kan det være, at I skal overveje at skifte opvarmningsmetode, da det kan være, at en anden er mere rentabel i forhold til jeres lokaler. Se mere på DCCenergi.dk.

Pas på træ- og murværk

Som ejer af lokaler er det også jeres eget ansvar at passe på træ- og murværk og holde det i god stand. Det er vigtigt, at I går det efter fra tid til anden for at sikre, at der ikke er sket væsentlige forringelser. Det er relativt nemt at holde det ved lige kontinuerligt, og dermed sikrer I, at I ikke pludselig står med en stor udgift til udskiftning af træværk. Klik her for at se mere omkring mulighederne.