Business Class

Første hold til international master i socialt arbejde

socialt arb

Aalborg Universitet tog mandag officielt imod universitetets første hold af studerende til en ny, international master-uddannelse i socialt arbejde under EU’s Erasmus Mundus-program.

Foto: Aalborg Universitet

Rektor Finn Kjærsdam hilste de udenlandske studerende velkommen ved en reception, og i det kommende semester skal deltagerne, som kommer fra store dele af verden, tage et semester af deres Master in Advanced Development in Social Work ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

De 17 studerende kommer til AAU efter et halvt års studier ved University of Lincoln i Storbritannien. Til sommer fortsætter de til Paris til to ugers summer school på Université Paris Ouest efterfulgt af et semester i Lissabon ved Universidade Técnica de Lisboa. Uddannelsens sidste semester er afsat til specialeskrivning, som afsluttes med en kombineret eksamen og uddannelseskonference i Warszawa på Uniwersytet Warzawski.

For Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er deltagelsen i det prestigefulde Erasmus Mundus-program frugten af flere års arbejde. EU støtter programmet, og mastergraden i Advanced Development in Social Work er et krævende studium for studerende, som allerede har en bachelor-uddannelse og et par års erhvervserfaring inden for socialt arbejde. Kun de bedst kvalificerede studerende får plads på uddannelsen, og de fem universiteter, som deltager i uddannelseskonsortiet, er vurderet og godkendt af EU-Kommissionen.

På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ser professor Lars Uggerhøj Erasmus Mundus-uddannelsen som en stor mulighed for at videreudvikle instituttets uddannelser.

– Denne uddannelse bliver et led i internationaliseringen af AAU, siger han.

– Alene den udfordring, der ligger i at udvikle et program for en uddannelse i et samarbejde mellem universiteter i fem lande, er utroligt stor. Det er også en stor udfordring, at vi skal uddanne et hold studerende, der kommer fra store dele verden.

Dertil kommer, at uddannelse foregår på mange måder i Europa, og de herskende principper i det danske uddannelsessystem er ikke nødvendigvis sandheden.

– Programmet giver os mulighed for at spejle os selv. Vi har lært at se lidt mere fleksibelt på vores egne systemer, siger Lars Uggerhøj.

Foreløbig har han kun modtaget positiv feedback om undervisningens kvalitet, og instituttets undervisere er begejstrede for at undervise de internationale studerende, hvoraf to tredjedele kommer fra lande uden for EU, primært fra lande i Asien og Afrika.

Erasmus Mundus-uddannelsen skal foreløbig køre i fem år med et hold årligt, og i praksis har de 17 master-studerende haft deres gang på AAU siden 3. februar, hvor de startede midt i en snestorm.

– Fem af de studerende havde aldrig oplevet sne, og vi fik mange spørgsmål om vejret i Danmark, siger Lars Uggerhøj.

Læs mere om Erasmus Mundus-uddannelsen i socialt arbejde.