Business Class

Byggeri starter ved mock-ups

Dansk byggeri
Dansk byggeri: Fremtidens byggeri starter ved mock-ups. Store fordele ved at integrere digitale og fysiske udbudsprocessen, fastslår chefkonsulent Flemming Grangaard fra Dansk Byggeri med afsæt i erfaringerne fra årtes digitale dage.

– I har på overbevisende måde demonstreret, hvordan man ved fra første færd at integrere digitale og fysiske mock-ups som styringsredskaber i produktionen kan afdække væsentlige risici, fejl og mangler med konsekvenser for produktivitet, økonomi, tid og kvalitet både undervejs i byggeprocessen og i det færdige byggeri.

Det sagde chefkonsulent Flemming Grangaard fra Dansk Byggeri, da han afslutningsvis samlede trådene fra De Digitale Dage, hvor studerende fra de nordjyske byggeuddannelser som har forestået digital projektering af en omfattende renovering af KUNSTEN i Aalborg.

– Dermed har I samtidig givet svaret på, hvordan rådgivere og udøvende med de nye digitale redskaber og modellen som omdrejningspunkt allerede i byggeriets tidligste faser kan samle hele fødekæden om i et komprimeret forløb at sikre øget bygbarhed og kvalitet i fremtidens udbud.

– Nøgleordene er videndeling, samarbejde og kommunikation på tværs af fag og kompetencer. Jo tidligere i byggeprocessen desto bedre, konstaterede Flemming Grangaard og pointerede, at mange udbud bærer præg af, at entreprenørers viden og kompetencer for sjældent sættes i spil ved projektering af et byggeri.

– Resultatet er svingende kvalitet af udbudsmaterialet, der ofte viser sig hverken at kunne udføres eller prissættes uden store, fordyrende og tidkrævende projektændringer, som helt kunne være undgået, hvis rådgivere og udførende som led i den tidlige projektering var gået sammen om at afprøve de forskellige løsninger i virkelighedstro modeller.

– På den baggrund fremstår den fælles udvikling og produktion af mock-ups som en hjørnesten i samarbejdet om at styrke kvaliteten af byggeriets udbudsmaterialer med henblik på at optimere den samlede byggeproces, og vi foreslår i Dansk Byggeri, at samarbejde om udvikling og produktion af mock-ups i relevant omfang indarbejdes og integreres som faste elementer i ethvert udbud.