Business Class

Lønforhandling med skyklapper

Når vi går til lønforhandling, ser vi os ikke omkring – og vi bruger ikke netværket til at finde ud af, hvad vi kan forlange eller forvente. Det viser tal fra fagforeningen Business Danmark. Kun hver tiende taler med andre og forbereder sig på, hvad de skal sige – eller på hvordan udviklingen på løn-niveauet har været, inden de går ind. Tallene viser, at folk der forbereder sig går gladere ud fra mødet. Det betyder ikke nødvendigvis, at de har fået mere i lønningsposen, men at de vidste hvad de kunne forvente – og derfor ikke er så skuffede som de, der går til møde med urealistiske mål. Dog er forberedelse altid en god ide, hvad enten man er medarbejder eller chef, og her er netværkstankegange mere og mere brugt som vidensdeling.