Business Class

Kontakter = kontrakter

Tekst Jeppe Søe – Foto Arkiv

Både som leder, mellemleder og medarbejder i en virksomhed kan det være værdifuldt at erfaringsudveksle med andre i lignende stillinger. Netværk er social kapital, og det er den kapital der i stadig større omfang spiller en rolle i vores faglige virke.

De virksomheder der har de stærkeste netværk har samtidigt de bedste forudsætninger for at lykkedes. Værdien af fælles kompetencer kan være en afgørende og – stærkere – ressource, og det samme gør sig gældende for dig som privatperson. Det er i rigtigt mange tilfælde dit netværk der vil være afgørende for din succes.

[expand title=”Læs mere…”]

– Der er mange fordele ved netværk. Det nævnes ofte, at netværk er en hurtig og billig måde at få information på. Har man brug for f.eks. et reklamebureau kan det kræve meget energi via de frit tilgængelige kanaler at få et overblik over udbydere og deres priser. Her kan netværk være en genvej, siger Christian Albrekt Larsen, professor ved Aalborg Universitet.

Loger, arbejdsfællesskaber, business to business netværk og sociale relationer opstået via interessefællesskaber, er blevet den mest troværdige måde at etablere nye samarbejder, komme i kontakt med potentielle kunder eller få nyt job. Dybest set er netværkstanken måske en opgraderet udgave af tidligere tiders solide købmandsskab og en måde at navigere i (u)overskuelige mængder af information og kompetencebetegnelser. Relationer står stadig stærkere – nogle gange beskrives det som om, at de digitale sociale netværk overtager dem, der foregår i virkelighedens verden – men det ene udelukker på ingen måde det andet.

– Frem for alt bruges netværk fordi vi tror, at det giver os mere troværdig information. Kigger man på hjemmesider vil alle reklamebureau hævde, at de lige er gearet til at klare din opgave. Men man ved, at reklamebureauer (og alle mulige andre) har et klart incitament til at fremstille sig selv bedst muligt. Derfor tror man ikke rigtigt på informationen. Netværk er således en måde at få troværdig information på. Sådan har det formentlig altid været. Men samtiden udmærker sig ved, at vi ofte samarbejder ganske meget med nye partnere, som vi ikke kender. Derfor er netværk af stor værdi, siger Christian Albrekt Larsen.

Både for dig og for din virksomhed er der altså meget at vinde ved at investere tid i at netværke. I de kommende udgaver af Business Class beskriver vi networking – og hvad fordelene er. Både fokus på de netværk, klubber og loger der er til for din personlige udvikling – og dem, der primært skal styrke din virksomhed. Alle har det tilfælles, at du møder andre mennesker. Og det er, uanset andet udbytte, væsentligt for ethvert individ. Første udvalg af nordjyske netværk kan du læse på de kommende sider…

 Nordjylland har masser af netværk, som du kan komme med i. Der er både netværk, der kan styrke din virksomhed med viden og gode kontakter – sågar kunder – og en række netværk, der har til formål at give dig som leder og menneske noget brugbart input. Mange netværk er specialiserede. De samles omkring faglighed, og der er stort set ingen fag, der ikke har sit eget netværk. Andre er åbne for forskellighed i branche og alder og slår netop på at mødes på tværs. Her et udpluk af muligheder i det nordjyske område:
Lions Club

Medlemmerne oplever klublivet som et samværd, hvor det er sjovt og udbytterigt at mødes. Nogle møder holdes som en foredragsaften, et virksomhedsbesøg eller besøg hos en offentlig institution m.v. Den anden del af klublivet er aktiviteter, der skal skaffe klubben midler til hjælpeprojekterne. Disse aktiviteter kan spænde meget vidt. Ofte er det deltagelse i byens festligheder med boder o.l. som medlemmerne bemander. Typisk holder en klub et eller to møder om måneden, hvor medlemmerne hygger sig sammen og træffer beslutninger om aktiviteter og hvilke udvalg, der skal være ansvarlig for gennemførelsen af dem. Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet. Se mere på www.lions.dk

Den Danske Frimurer Orden

Frimureriet har i flere hundrede år samlet mænd, der har søgt fællesskab om netop disse mål: livskvalitet og helhed – eller måske rettere livskvalitet gennem søgen efter en større helhed og sammenhæng i tilværelsen. Den Danske Frimurerorden tilbyder et sådant fællesskab, et fællesskab, hvor det er hver enkelt ordensbroders værdi som menneske, der er det primære. Der findes ordensbrødre indenfor alle samfundslag, uanset hvilken position de indtager i deres hverdag. Der diskuteres ikke religion, politik eller forretningsanliggender i logerne. Den Danske Frimurerorden ser en meget stor opgave i at bevare respekten for det enkelte menneske og menneskets egen indre værdi. Denne indre værdi er og skal være ukrænkelig og uafhængig af den hurtigt fremadskridende udvikling. Den Danske Frimurerorden er med til at styrke bevarelsen af vor gamle danske kulturarv. Se mere på www.ddfo.dk

Rotary

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence. Rotary består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der sætter høje etiske standarder som mål. Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i ledelsesmæssige funktioner i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer. Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre – for lokalsamfundet og for den internationale verden. Se mere på www.rotary.dk

Round Table

Round Table Danmark er en organisation, der henvender sig til unge mænd i alderen 20-40 år. Foreningen er uafhængig, upolitisk og har medlemmer fra alle samfundslag, erhverv og uddannelser. Round Table Danmark består af 130 klubber fordelt over hele landet, med omkring 2300 medlemmer på landsplan. Hver klub mødes cirka hver 14. dag, i alt 20 gange om året, med forskellige programpunkter og dagsorden. For at fremme det gode sammenhold tilstræbes det, at alle medlemmer kommer til møderne hver gang. Til møderne inviteres ofte spændende eksterne foredragsholdere, hvis ikke klubben tager på virksomhedsbesøg eller andet. Se mere på www.roundtable.dk

Tempelridder Ordenen

Ordenens fundament bygger på de principper, der blev grundlagt i 1118 af Hugues de Payens og de 8 øvrige riddere fra den Franske adel. At blive slået til tempelridder er en stor oplevelse, der bæres af historiens vingesus. Verden over er Ordenen i konstant vækst, og dette gælder også for Danmark. Tempelridderne arbejder med humanistiske projekter i hele verden, og hjælper hvor de kan. Ordenen er ofte med internationale projekter og i internationale relationer, og derigennem styrkes tillige de internationale relationer mellem de mange grene af Ordenen. OSMTH nyder en helt speciel anerkendelse under FN. Her har OSMTH som NGO opnået speciel konsultativ status og sidder med ved bordet til møderne i FNs økonomiske og sociale råd. Se mere på www.osmth.dk

Nordjysk Netværk

Nordjysk Netværk er et uafhængigt virksomhedsnetværk, som består af mellemledere, personaleansvarlige og nøglemedarbejdere fra mere end 320 nordjyske virksomheder. Grundtanken i Nordjysk Netværk er arbejde sammen og lære af hinanden ved at give og modtage viden, erfaringer og værktøjer inden for personaleområdet. På den måde undgår medlemmerne at gentage hinandens fejl og kan i stedet fokusere på de erfaringer, der hjælper virksomheden til at opfylde sine mål. Se mere på www.nordjysknetvaerk.dk

Nordjysk Iværksætter Netværk

Nordjysk Iværksætter Netværk er koordineret af Væksthus Nordjylland, der sammen med de lokale erhvervskontorer tilbyder rådgivning og sparring til iværksættere og virksomheder i hele Region Nordjylland. Nordjysk Iværksætter Netværk har etableret en ordning, hvor iværksættervirksomheder kan få tilskud til aktiviteter i netværkssamarbejde. Og det er der kommet nogle gode små og store netværk ud af, som kan ses på www.nin.dk

Qompetence

Qompetence er et netværk for nordjyske kvinder, der vil dele viden og visioner. De er hurtigt blevet et stærkt, nordjysk forum, hvor kvinder med noget på hjerte kan mødes og blive inspireret af hinanden og udefrakommende foredragsholdere. Qompetences fokus er både professionel og menneskelig udvikling. Se mere på www.qompetence.dk 

[/expand]