Business Class

NY BOG

”Utzon & Utzon Center Aalborg”

Bogen ”Utzon & Utzon Center Aalborg” er kommet i stand efter et års intensiv arbejde mellem de tre forfattere: Stig Matthiesen, Bente Jensen og Thomas Mølvig.

Journalist Stig Matthiesen har gennemført alle interviews med Utzon familien, arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, har gravet nye historiske kendsgerninger frem om Jørn Utzon, og arkitekt Thomas Mølvig fører os som en sand kender af Jørn Utzons omfattende arkitektur igennem en lang række arkitektoniske værker.

Bogen er støttet af Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden og Aalborg Kommune.

Bogen fås også på engelsk med titlen “The joy is not in owning – but in creating”

Pris: 248 kr.