Business Class

Vækst ved hjælp af vand og grøn energi

Thisted Kommune har lanceret en ny strategi for oplevelsesøkonomi og erhverv, der tager afsæt i områdets særlige styrker: Cold Hawaii, Limfjorden, Nationalpark Thy, tilstedeværelsen af Hanstholm Havn og så det faktum, at Thisted er Danmarks førende klimakommune. Den nye politik skal imødegå store udfordringer med faldende befolkningstal, vanskeligheder med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft samt lavt uddannelsesniveau. Blandt hovedoverskrifterne for de kommende år er at sikre et mere alsidigt udvalg af byggemodnede erhvervsområder, en effektiv sagsbehandling i den kommunale forvaltning, en udbygget infrastruktur, særligt omkring veje, IT og Hanstholm Havn samt at opbygge mere synergi mellem surferparadiset Cold Hawaii, Nationalpark Thy og friluftsaktiviteter – ikke mindst i forhold til at rekruttere arbejdskraft. Blandt de mere konkrete planer er udvidelsen af Hanstholm Havn og etablering af et testcenter for bølgeenergi i Hanstholm.