Business Class

Nye digitale muligheder: Nu behøves købere ikke længere at se virksomheder fysisk, før de overtager dem

Publiceret: 25.11.2021

Det var først i det øjeblik, at køberen af Crossbridge Energy skulle skrive endeligt under på dokumentet for at overtage et raffinaderi i Fredericia, at han rent faktisk så det i levende live. På grund af corona nedlukningen, så havde han ikke mulighed for at komme ind i landet for at se bese ejendommen. Derfor blev to ansatte på fabrikken iført Google Glasses, som kan rendere og transmittere et 3D billede, så man kan få en fornemmelse for stedet – vel at mærke uden at være der selv.  

Processen skulle tænkes godt igennem, således at køberen kunne få videomateriale med de ting han gerne ville se nærmere på i forbindelse med salget. Dette krævede en del planlægning, men lykkedes til sidst. Da corona væltede op og ned på vores vante forestillinger om verden, blev man nødt til at stoppe op, og tænke over hvordan man så kunne bære sig ad, som Torben Øllegaard Sørensen forklarer:  

“Da corona kom ind over salgsprocessen, der kunne man vælge enten at standse op eller prøve at finde en løsning, og der opstod jo mange tekniske løsninger på det tidspunkt. Vi fik hurtigt mange onlinemøder, og vi blev trygge ved det. I salgsprocessen var der også et stort hensyn til sikkerheden. Det fyldte også. Men vi havde fået nogle erfaringer online efter, at vi havde foretaget et gennemsyn af noget nyt udstyr, vi havde købt af en udenlandsk producent. Det hjalp os også, da vi gik i gang med Google Glass i selve salgsprocessen,”  

Boost i digitale muligheder: Normalt ville køber komme på besøg | erhvervslivtrekanten.dk 

Ovenstående artikel/artikler er resumeret af Business-class.dk, hvor skribenterne ikke har udført selvstændig research på emnet. Du kan tilgå den oprindelige artikel, hvis det ønskes.