Business Class

Konsulent Bjørn Nedergård Nielsen, UNO People

Udvikling for erfarne ledere i Rebild

Konsulent Bjørn Nedergård Nielsen, UNO People
Konsulent Bjørn Nedergård Nielsen, UNO People
Rebild Erhvervskontor søsætter i efteråret et tilbud til den erfarne
leder i samarbejde med Væksthus Nordjylland.

Der er plads til ti virksomheder i et nyt netværk for erfarne ledere, som Rebild Kommune starter i samarbejde med Væksthus Nordjylland og konsulent Bjørn Nedergård Nielsen, UNO People.

”De fleste ledere er rigtig gode til at sætte mål. Udfordringerne kommer, når målene skal implementeres. I hvilken rækkefølge skal opgaverne løses? Hvordan får man ressourcerne i virksomheden til at slå til? Hvordan undgår man fejl-kommunikation med medarbejderne? Hvordan sikrer man sig, at der er fremdrift i projekterne? Dette er nogle af de udfordringer, som vi vil arbejde med i forløbet”, siger Bjørn fra UNO People.

Konkrete redskaber til blandt andet prioritering og planlægning – kombineret med individuel sparring på rollen som leder – bliver de væsentligste elementer i forløbet. Deltagerne får derfor ikke alene skabt overblik over nuværende opgaver – de får også udviklet rollen som leder generelt.

Rebild Erhvervskontor har tidligere gennemført udviklingsforløb, som en kombination af fællesmøder og individuel sparring og har erfaring med, at det er en effektiv måde at sikre et konstruktivt udbytte på.

“Vi forventer derfor, at de deltagende virksomhedsledere vil få et stort udbytte af at deltage og vi glæder os til at følge forløbet,” skriver Rebild Kommune i deres erhvervsnyhedsbrev.