Business Class

Christen Winther Obel

I  over 200 år har Obel–familien været en yderst fremtrædende familie i Danmark. Og ikke mindst i Nordjylland, hvor Christen Winther Obel i 1787 grundlagde en tobaksfabrik. BUSINESS CLASS har mødt stifterens tipoldebarn og navnebror – bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond Christen Winther Obel.

Det flyder med flyttekasser og malerier af diverse Obel-slægtninge, når BUSINESS CLASS ankommer til et interview med bestyrelsesformanden Christen Winther Obel. Det Obelske Familiefond har tidligere huseret på den anden side af parkeringspladsen, på Badehusvej, men er nu flyttet i nye lokaler på Kastetvej 2. Og så nye er de dog alligevel ikke, for huset blev oprindelig bygget af en Obel som direktørbolig i starten af 1900-tallet.

Obel familien, der har sine rødder solidt plantet i Aalborg, har flere af byens bygninger på cv’et. For udover selv at stå bag opførelsen af en række bygninger, har fondet også støttet mange af byens mest markante bygningsværker. Af de nyeste kan Utzon Centeret og Musikkens Hus nævnes som meget aktuelle eksempler.

Bygger et fundament

Obel er således et navn, der figurerer mange steder i den nordjyske hovedstad. Der findes for eksempel C.W. Obels Plads og C. W. Obel kollegiet, for blot at nævne et par enkelte.

Torvet midt i Aalborg – der indtil 1937 hed Klosterjordet – bærer nu navnet C.W. Obels Plads, fordi Obel familiens storhed begyndte her, hvor den i 1780’erne drev en købmandsforretning, blandt andet med salg af tobak. C. W. Obel kollegiet, som blev opført i 1975 i Aalborg Øst, fik derimod navn efter Obel, fordi Det Obelske Familiefond stod bag opførelsen med økonomiske midler.

– Dengang man gerne ville have et universitet til byen, så krævede det en infrastruktur, der kunne bære det. En af de ting, der skulle på plads først, var boliger til de studerende, og det var fondet med til at sætte i værk, fortæller Christen Winther Obel.

Ifølge Obel har Det Obelske Familiefond en risikovillig kapital, der kommer forskellige af byens projekter til gode.

– For eksempel var vi med fra starten i Musikkens Hus. Da man startede med idéen, lavede vi en fond sammen med Spar Nord, hvor vi var med til at skyde de første økonomiske midler ind i projektet. Men vi finansierer ikke et helt byggeri af den kaliber, for mens vi måske giver 5 eller 10 millioner i projektets opstartsfase, som så ender med at koste over 80-90 millioner, så er vi med til at bygge det fundament, der skal til, så projektet kan udvikle sig og blive til noget, fortæller han.

Utzon Centeret på havnefronten er dog et eksempel på det modsatte. I forbindelse med fondets 50 års jubilæum i 2006, valgte Det Obelske Familiefond at støtte byggeriet med hele 65 mio. kr.

Aalborg og Nordjylland har en meget særlig plads i Det Obelske Familiefond, og forholdsvis stor del af fondet støtter projekter i den nordjyske region – ikke mindst Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus nyder godt af det.

– Vi kommer altid til at have stor fokus på Nordjylland, fordi det er her, Obel familien har sin oprindelse. Men hvor vi før 2008 støttede projekter med 20-25 mio. kr. om året, hvor 85% af pengene gik til nordjyske projekter, så er vi oppe at støtte med cirka 150 mio. kr. om året nu, hvor vi til gengæld har valgt at sprede os mere ud på gode projekter over hele landet, men stadig med stor vægt på Nordjylland, siger Obel.

Den store ændring i støttekronerne efter 2008 skyldes C. W. Obels salg af cigaretaktiviteterne i Scandinavian Tobacco Group til British-American Tobacco Company for omkring 20 mia. kr.

Familien Obel

Hvor Obel familien gennem historien har haft en stor tilknytning til Aalborg og Nordjylland, så bor hovedparten af familien rundt om i Danmark. Hvert år mødes familien til et familiemøde, hvor formanden af Det Obelske Familiefond Christen Winther Obel informerer om igangværende projekter og hvor der bliver diskuteret og snakket om familiens foretagender.

– Vi er på mange måder en familie ligesom alle andre familier. Det er måske ikke så almindeligt, at man kender sine granfætre og grankusiner så godt, som vi alligevel gør i vores familie. Men disse møder er et meget godt forum, hvor alle bliver hørt og kan snakke tingene igennem, fortæller Obel.

Salget af Scandinavian Tobacco Group gav familien en økonomisk indsprøjtning, hvor Det Obelske Familiefond blandt andet i 2010 kunne donere over 1 mia. kr. ud til familiemedlemmerne, der i alt tæller godt 90 personer.

– Salget af Scandinavian Tobacco Group var selvfølgelig ikke noget, der blev besluttet på fem minutter. Men vi var generelt enige i, at der skulle sælges, for fuldstændig ligesom i 1961, da familien valgte at gå sammen med Chr. Augustinus Fabrikker og R. Færchs Fabrikker om at starte Skandinavisk Tobakskompagni, der senere blev til Scandinavian Tobacco Group, valgte vi at sælge til British-American Tobacco Company i 2008.

Ifølge Obel var internationaliseringen i tresserne begyndt at trænge sig på tobaksbranchen, hvor de tre danske fabrikker valgte at gå sammen for at stå stærkere.

– Man bliver nødt til at konsolidere for at klare sig på markedet, og det var vi enige om i 2008, da British-American Tobacco Company var interesserede i et opkøb. Vi måtte erkende, at cigaretter ikke havde den samme status som før i tiden og at der nok ikke kom flere rygere til i Norden, så det var en fornuftig beslutning. Vi var også ude på et godt tidspunkt, for der var ikke noget, der hed finanskrise, da vi solgte det fra, siger han.

Scandinavian Tobacco Group fusionerede i 2010 med Swedish Match’s cigaraktiviteter og er i dag verdens største producent af pibetobak og cigarer.

– Vi bliver nødt til at vedkende os vores arv, siger Obel, når BUSINESS CLASS spørger, om historien og forbindelsen til tobak giver ham kvaler.

– Jeg går helst ikke ind i en debat om cigaretter og kræft, men jeg synes, jeg har det nemmere med en cigarvirksomhed, hvor man måske ryger en cigar en gang imellem. For selvom der også findes små cigarer, som nogen kan kæderyge, så er det meget mere et tilvalg, mens det andet har en større grad af afhængighed, fortæller Obel, der fra 1991 fungerede som observatør i Det Obelske Familiefond, eller indtil han blev formand for det i 2005.

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel (1872-1968). Det har en bestyrelse på fire personer, hvoraf ét medlem altid skal være af den Obelske slægt.

– Før i tiden var der en klausul, hvor der stod, at hvis et familiemedlem havde et andet efternavn, end Obel, så skulle vedkommende tage Obel-navnet. Men det blev slettet senere, hvor man ikke synes det var passende mere, fortæller Obel.

Årligt modtager fondet omkring 2000 ansøgninger, hvor bestyrelsen udpeger kvalificerede ansøgninger ud fra en række kriterier. Fondet støtter projekter inden for tre hovedområder – forskning og uddannelse, sociale formål og sundhed samt kunst og kultur og ydede i 2011 støtte for i alt knap 157 mio. kr.

– Noget af det sværeste ved at uddele støtter inden for kunst og kultur, er selve udvælgelsesprocessen. For det er så subjektivt, hvad der er et godt projekt her. Det samme gælder også med forskningsprojekter, for vi har ikke altid de fornødne kvalifikationer til at bedømme, om projektet er nyttigt eller ej. Derfor indkalder vi ofte fageksperter, der giver deres mening til kende før vi træffer en beslutning. Nogle år, ligesom i 2010, kan vi godt overstige vores mål med de cirka 150 mio. kr. til projekter, men så er det fordi vi har støttet et projekt, der varer over flere år, siger Obel.

Ifølge Obel har den store forøgelse af støttekroner efter salget i 2008 gjort, at fondet bevæger sig fra en mere reaktiv til en mere proaktiv rolle over for mulige projekter.

– Vi er ikke direkte ude at profilere os, men kan godt finde på at signalere, at vi er interesserede i at yde støtte til specielle formål. Det kan være forskning eller nogle specifikke, sociale projekter, fortæller Obel.

Støttekroner i 2011:

Forskning og uddannelse    31,7   mio. kr.   19,9 %
Sociale formål og sundhed    56,2   mio. kr.   35,3 %
Kunst og kultur    61,7   mio. kr.    38,8%
Andet      9,6   mio. kr.      6,0%
Tilbageførte bevillinger     -2,4   mio. kr.
I alt  156,8   mio. kr. 100,0 %

 
Diverse bygningsværker i Aalborg, som familien Obel har medvirket til:

Vor Frelsers Kirke i Vestbyen

Menighedshjemmet i Danmarksgade 27 (nu Bones)

Gåsepigen

Det Obelske Jubilæumskollegium

Utzon Centeret

C. W. Obel Kollegiet

Musikkens Hus

 

Christen Winther Obel

Fødselsår: 1961

Civilstand: Bor sammen med kæreste i København
Uddannelse: cand. polit 1987; MBA, 1995
Stilling: Arbejder som virksomhedskonsulent, primært omkring forretningsudvikling. Siden 2010 i regi af eget selskab. Bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond, medlem af bestyrelsen i bl.a. C.W. Obel A/S (næstformand), Nordic Artists Management A/S (formand), KUNSTEN, Museum of Modern Art Aalborg, Skagens Museum og Øregaard Museum.
Formand for driftsgruppen (den kommende bestyrelse) i Musikkens Hus, Aalborg som forventes indviet i 2013.

 

Før en ansøgning laves, er det en god idé at undersøge, om Det Obelske Familiefond kan søges til projektet:

 

 • Projektet skal være almennyttigt, hvilket vil sige, at det skal være tilgængeligt for flere og umiddelbart nyttigt for samfundet som helhed.

 

 • Projektet skal opfylde fondets vision, der understøttes af en række værdier, som bliver anvendt i vurderingen af hver enkelt ansøgning
  • At gøre en forskel ved at hjælpe til at sætte spændende nye tiltag i gang, gerne med ukonventionelle løsninger og nye partnerskaber i gode projekter, hvor midler ellers ikke kan fremskaffes.
  • At støtte det professionelle initiativ, som drives af et personligt og fagligt engagement, og hvor resultatet er synligt eller målbart, og projektet skaber viden, der kan genanvendes.
  • At hjælpe til at kunne selv ved at bibringe kompetencer – specielt til børn og unge – som sikrer varig tilfredsstillelse og glæde i det daglige liv med en balance mellem bidrag og støtte.

 

 • Ansøgningen skal som minimum indeholde de 11 punkter, som fondet angiver på dets hjemmeside.

 

 • Der skal søges mindst seks måneder før projektets planlagte begyndelse. Fondet støtter ikke projekter, der har været afholdt eller er påbegyndt.

Fondet støtter ikke:

 • Individuelle studierejser
 • Udgivelser af bøger, cd’er, dvd’er og andet
 • Individuelle ph.d.- og post.doc.-forløb
 • Individuel økonomisk støtte
 • Løbende drift og administration af institutioner eller organisationer
 • Kommercielle, politiske eller religiøse formål