Business Class

Vækst og forbedret indtjening i Premium forretningen

Money

Koncernens omsætning i de første 9 måneder af 2014/15 var 2.145 mio. DKK (2.095 mio. DKK), hvilket er en stigning på 2,4%, eller 4,5% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Bruttomarginen blev 54,7% for koncernens fortsættende aktiviteter og var dermed lavere end i samme periode sidste år (56,7%). Resultat af primær drift steg for koncernens Premium brands, men for koncernens samlede fortsættende forretning faldt resultatet med 26 mio. DKK til 227 mio. DKK.

  • Peak Performance realiserede i årets første 9 måneder en omsætning på 871 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 3,3% (5,0% i lokal valuta). Der var omsætningsfremgang i både engros- og retailkanalen. Markederne i alperegionen bidrog mest til udviklingen. Resultat af primær drift blev 145 mio. DKK (132 mio. DKK).
  • Tiger of Sweden øgede omsætningen med 6,2% (9,7% i lokal valuta) til 712 mio. DKK (671 mio. DKK). Omsætningsvæksten var moderat i retailkanalen, mens især salget til engroskunder bidrog positivt til den samlede omsætningsudvikling. Væksten var fortsat stærk i Tyskland, mens omsætningen var uændret i Norden. Resultat af primær drift blev 88 mio. DKK (72 mio. DKK).
  • Omsætningen i By Malene Birger steg med 5,6% (6,8% i lokal valuta) til 266 mio. DKK (252 mio. DKK). Stigningen var drevet af engroskanalen, mens omsætningen var uændret i retailkanalen. Geografisk set blev væksten hovedsageligt realiseret i Norden og i Japan. Resultat af primær drift blev 21 mio. DKK (25 mio. DKK).
  • Omsætningen i ikke-kerneforretningen faldt med 9,9% i årets første 9 måneder (9,3% i lokal valuta). Omsætningen i Saint Tropez var negativt påvirket af mindre succesfulde kollektioner, hvilket udgør den primære forklaring på tilbagegangen i ikke-kerneforretningen. Omsætningsudviklingen er ikke tilfredsstillende. Resultat af primær drift blev 14 mio. DKK (26 mio. DKK).
  • Bruttomarginen for koncernens fortsættende aktiviteter blev 54,7 % i årets første 9 måneder mod 56,7% i samme periode sidste år. Bruttoresultatet var påvirket af tidligere rapporterede engangsomkostninger i 2. kvartal samt negative valutakurseffekter, salg af gamle kollektioner og større rabatter. Ledelsen planlægger at implementere målrettede prisstigninger i alle brands for at imødegå det forøgede kursniveau for US-dollaren.
  • Kapacitetsomkostningerne steg med 11 mio. DKK til 947 mio. DKK. Disse var negativt påvirket af tidligere rapporterede engangsomkostninger i 2. kvartal, men positivt påvirket af valutakurseffekter. Overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen påvirkede årets første 9 måneder negativt med 18 mio. DKK.
  • Resultat af primær drift faldt med 26 mio. DKK til 227 mio. DKK (253 mio. DKK) og var påvirket negativt af de tidligere rapporterede engangsomkostninger i 2. kvartal på 12 mio. DKK, udviklingen i koncernens ikke-kerneforretning, samt effekten af overskydende kapacitetsomkostninger. Resultatet svarer til en EBIT-margin på 10,6% mod 12,1% i samme periode sidste år. EBIT-marginen var kun svagt negativt påvirket af valutakurseffekter i perioden. Korrigeret for engangsomkostninger i 2. kvartal samt for overskydende kapacitetsomkostninger blev EBIT-marginen 12,0%.

Forventninger til regnskabsåret 2014/15 – præciseret

Koncernens Premium brands forventes at fortsætte den positive udvikling med en pæn vækst i 2014/15, og som en følge heraf forventes en omsætning for de fortsættende aktiviteter i niveauet 2.600 – 2.650 mio. DKK (uændret).

For koncernens Premium brands forventes resultat af primær realiseret i niveauet 200-230 mio. DKK, mens der for ikke-kerneforretning forventes et resultat af primær drift i størrelsesordenen 15-25 mio. DKK (uændret).

Koncernens fortsættende aktiviteter vil i 2014/15 være negativt påvirket af engangsomkostninger på 12 mio. DKK samt af overskydende kapacitetsomkostninger, der skønnes at være i størrelsesordenen 30 mio. DKK (uændret). Disse omkostninger vil med den ændrede rapporteringsstruktur fremgå under ”ikke allokerede poster og elimineringer”.

Samlet forventes således et resultat af primær drift for koncernens fortsættende aktiviteter i niveauet 170-210 mio. DKK. Korrigeret for ovennævnte omkostninger forventes et resultat af primær drift for koncernens fortsættende aktiviteter på 215‑255 mio. DKK (uændret).

Investeringerne i regnskabsåret forventes at ligge på niveauet 3% af omsætningen (præciseret).