Nyt navn og nye partnere til et af Aalborgs toneangivende advokatfirmaer

Haugaard-Nielsen Advokatfirma skifter nu navn til HaugaardBraad Advokatfirma. Derudover er firmaets ejerkreds netop blevet udvidet med advokat Flemming Elbæk og advokat Nikolaj Jalili-Trudslev.

Haugaard-Nielsen Advokatfirma, der med godt 20 medarbejdere er et af Aalborg store advokatfirmaer, skifter 26. maj 2017 navn til HaugaardBraad Advokatfirma. Det er således nu advokat Rasmus Haugaard og advokat Anders Braad, der i fremtiden lægger navn til advokatfirmaet:

Det er et stykke tid siden, at ”Nielsen” forlod Haugaard-Nielsen, og derfor ser vi det som naturligt, at vi ændrer navn til HaugaardBraad, siger partner og advokat Rasmus Haugaard og fortsætter: – Samtidig markerer det også vores udvidelse af ejerkredsen.

Det er advokat Flemming Elbæk og advokat Nikolaj Jalili-Trudslev, der indtræder i ejerkredsen.

Flemming Elbæk er advokatfirmaets specialist inden for offentlig ret og miljøret, og han har spillet en afgørende rolle i blandt andet udvikling af Stigsborg-området for Aalborg Havn og Aalborg Kommune, som han har et tæt samarbejde med. Flemming arbejder tillige med fast ejendom som specialeområde, herunder særligt de regulatoriske forhold knyttet dertil.

Nikolaj Jalili-Trudslev er blevet en fremtrædende erhvervsadvokat i Aalborg, hvor han gennem lang tid har serviceret HaugaardBraads større erhvervskunder som spilvirksomheden CEGO, handels- og fødevarevirksomheden NOWACO og Coolshop-koncernen. Netop fødevareområdet og internationale handelsforhold, herunder blandt andet kontrakter, trading, fragt samt immaterielle rettigheder, er blevet et særkende for advokatfirmaet de seneste år.

– Vi har haft en rigtig god udvikling i firmaet de seneste år, og det kan vi blandt andet takke Flemming Elbæk og Nikolaj Jalili-Trudslev for. De har udmærket sig som nogle af vores dygtigste specialister, og de har haft en meget overbevisende personlig udvikling. Derudover har de hjerne og hjerte på rette sted og er nogle fantastiske mennesker at omgås, forklarer Rasmus Haugaard.

HaugaardBraad har også oplevet en markant vækst inden for specialeområdet ejendomshandler og –rådgivning, hvor flere af firmaets advokater har en grundig indsigt – ikke mindst i lokalområdet. Men i det hele taget ser HaugaardBraad særdeles positivt på Aalborgs og Nordjyllands udvikling de senere år:

– Vi opererer først og fremmest i Aalborg og Nordjylland, og langt de fleste virksomheder har en meget positiv udvikling i øjeblikket. Der er generelt vækst på både top- og bundlinje, og mange virksomheder udvider medarbejderstaben. Det er særdeles positivt – både for den enkelte virksomheder og for regionen som helhed, slutter Rasmus Haugaard.