Business Class

Supermarkedstests med nudging øger salg af frugt og grønt med over 20 pct.

Frugt

Det er ingen kunst at sælge mere frugt og grønt, hvis man bare kan sætte prisen nok ned. Men skal producenter og dagligvarehandel få økonomien til at hænge sammen, er det ikke vejen frem. I stedet har en række partnere under Måltidspartnerskabet afprøvet nudging. Det viser sig, at nudging kan få folk til at lægge mere frugt og grønt i indkøbskurvene, men det kræver en målrettet indsats.

Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer, Fødevarestyrelsen, Coop, De Samvirkende Købmænd og iNudgeyou arbejdet sammen om projektet ”Et kærligt grønt skub” for at undersøge potentialet i at bruge nudging til at fremme salget af frugt og grønt i dagligvarehandlen. Testresultatet præsenteres i dag på et ”Workseminar” hos Landbrug & Fødevarer og indgår i den strategi, som interesseorganisationer, dagligvarehandel og myndigheder lægger fremadrettet for at få danskerne til at spise mere frugt og grønt.

”Vores arbejde er en fortsættelse af kampagnen ”6 om dagen”. Vi prøver nye måder at nå det overordnede mål om at øge danskernes indtag af frugt og grønt på. I den forbindelse mener vi, det er væsentligt at afprøve nye veje, og nudging anser vi som en tidssvarende, videnskabelig metode til at overvinde barrierer og nå forbrugerne på den ’bløde’ måde”, forklarer Line Damsgaard, ernæringschef i Landbrug & Fødevarer.

Nudging er positiv udnyttelse af præferencer

Nudging går ud på at benytte nogle af de irrationelle psykologiske faktorer, der påvirker os som forbrugere, til at pege folk i en retning, de allerede er positive overfor. Gælder det et øget salg af frugt og grønt, kan de såkaldte interventioner udformes vidt forskelligt for at imødekomme forbrugerne. Forsøget med nudging er foregået i tre faser og viser, at selv når man anvender nudging, findes der ingen trylleformular. Det kræver både virkningsfulde interventioner, dedikation fra producenter, kæder og helt til de lokale butikker, hvis det skal lykkes.

Tredje fase af forsøget foregik i SuperBrugsen Hjallese, hvor man afprøvede en række interventioner i en periode på tre uger. Samlet set blev salget af frugt øget med 23 pct. og salget af grønt med 20 pct. sammenlignet med en forudgående kontrolperiode på 12 uger. Interventionerne bestod bl.a. i placering af grønsager ved butikkens indgangsparti for at udnytte, at forbrugernes energi og lyst til at købe sundt er størst ved starten af indkøbsturen. Skilte blev brugt til at fremhæve lokale produkter for at nudge kunderne til at vælge de fynske frem for de udenlandske. Og ved kassen blev frugt lagt side om side med slik som en sund, alternativ snack til fx en chokoladebar.

Både branchen og forbrugerne får glæde af de indhøstede erfaringer

Den 7. maj afholdes et seminar for de involverede parter og repræsentanter for frugt- og grøntavlerne, detailhandlen og de relevante offentlige myndigheder. Her fungerer de indsamlede erfaringer med nudging som inspiration til den strategi, der i fremtiden skal få danske forbrugere til at spise mere frugt og grønt.

”Forbruget er faldet de seneste år, så det er vigtigt, at vi kommer på banen med noget, der vækker danskernes appetit på mere. Det skal være let og attraktivt at købe, tilberede og servere frugt og grønt, så tror jeg på, at vi kan øge forbruget i de danske familier – og det er vigtigt for folkesundheden”, siger Line Damsgaard fra Landbrug & Fødevarer.