Business Class

Region Nordjylland afholder uddannelseskonference med fokus på samarbejde og sammenhæng

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvis Nordjylland skal udvikle sig, tiltrække flere arbejdspladser og flere borgere i fremtiden, kræver det, at vi tænker uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet mere sammen. Hvilke kompetencer har erhvervslivet brug for? Og hvordan sikrer vi den rette balance?

Det er 240 personer samlet for at blive klogere på, når Region Nordjylland afholder uddannelseskonference med overskriften ”Sammenhæng og Samarbejde”. Konferencen afholdes d. 11. og 12. december på Comwell Hvide Hus i Aalborg.

– Ingen uddannelsesinstitution, kommune eller region får succes med at arbejde alene for at sikre en bedre balance mellem uddannelses-, beskæftigelses og erhvervsområdet – det kræver samarbejde, siger Regionsrådsformand Ulla Astman.

– Vi sætter temaet på dagsordenen på vores konference, for at vi i uformelle rammer kan drøfte bedre sammenhæng og samarbejde, og få mulighed for at danne nye relationer. Det er også med til at lette samarbejdet fremover.

På konferencen skal vi møde de unge. Hvordan ser de på deres uddannelsesvalg og -muligheder? Og hvordan føler de, at deres uddannelser spiller sammen med karriereønsker og -mål?

Vi skal også møde forskere, ledere, politikere og andre aktører fra uddannelses- og erhvervsområdet, som vil give os inspiration til debatten. Emnerne bliver bl.a. Uddannelse i forandring, talentudvikling, social mobilitet, globalisering, sammenhæng i uddannelsessystemet og mødet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Blandt konferencens hovedtalere er James Nottingham, internationalt anerkendt foredragsholder; Mie Hovmark, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation; Mathilde Lynggaard Vinther, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning; Peter Lund Madsen, hjerneforsker.

Konferencen kulminerer i en stor debat, som samler op om det overordnede fokus: Hvordan ser balancen ud mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet nu og i fremtiden?
Tre udvalgte oplægsholdere vil give hver deres bud, og der vil være debat med en række politikere og fagfolk med noget på hjerte – heriblandt Regionsrådsformand Ulla Astman, udvalgsformand Otto Kjær Larsen, samt formand for KKR borgmester Mogens Gade. Debatten modereres af Clement Kjersgaard.