Business Class

Nyt projekt hjælper ledige til at blive iværksættere

different

I-Værkstedet forbereder ledige til mulig opstart af egen virksomhed.

Traditionelt har indsatsen overfor ledige sigtet mod at bringe den arbejdsløse tilbage i rollen som lønmodtager.
Med etableringen af I-Værkstedet gør en række A-kasser, VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) og Jobcentret hos Viborg Kommune imidlertid op med traditionerne. I-Værkstedet er et nyt og målrettet forløb, som afklarer, om den ledige har en fremtid som selvstændig erhvervsdrivende.

– I-Værkstedet giver os et nyt redskab til vores indsats med ledige. Ved at forene vores mangeårige erfaringer i arbejdet med ledige og vores evner indenfor iværksætteri, tilbyder vi den ledige en ny mulig vej, som ikke tidligere har eksisteret. En ny vej, hvor det også er muligt at få udbytte af skjulte evner hos den ledige, og hvor vi som kommune gør yderligere et tiltag for aktivt at skabe vækst, udtaler formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget, Søren Gytz og fortsætter:
– Vi bryder med traditionstænkningen overfor ledige. Arbejdstitlen ”Fra jobsøger til jobskaber” siger det hele. Lykkes vi med at flytte en ledig over til en fremtid som selvstændig, taler vi ikke kun om, at ledighedskøen falder. Beskæftigelsen vil også stige gennem de nye arbejdspladser, som opstår ud af de nye virksomheder, pointerer Søren Gytz.

Fra dagpengeverdenen modtages I-Værkstedet tilsvarende positivt. Afdelingsformand Klaus Dahl Christensen fra Dansk Metal siger:
– I-Værkstedet er et rigtig positivt tiltag. Det er ikke et kursus i at blive selvstændig, men et forløb, som skal afklare en ny mulig vej for den ledige. For en murer på sygedagpenge, der ikke er i stand til at vende tilbage til sit fag, giver I-Værkstedet en mulighed for at finde en ny retning og en ny beskæftigelse. Vel at mærke ved sideløbende at overholde forpligtelsen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I-Værkstedet er en mulighed i en helhedsplan og kan derfor hjælpe den ledige til at kigge i en helt ny retning for at sikre sit fremtidige indtægtsgrundlag, siger repræsentanten fra Dansk Metal.

Et unikt miljø
I forarbejdet til I-Værkstedet blev der i foråret afviklet et pilotprojekt med deltagelse af i alt syv ledige. Deltagere, som har gennemført et intensivt og 12 uger langt forløb med fokus på at afklare potentialet i en given forretningsidé – og samtidig afklarer, om den ledige har en fremtid som selvstændig erhvervsdrivende. Forløbet indgår som fundamentet i I-Værkstedet og faciliteres af VIBORGegnens Erhvervsråd.

– Ledige har en idérigdom, som fint kan konkurrere med alle andre, der ønsker at starte egen virksomhed. Ved at sikre rammerne for en fokuseret indsats og ved at bringe vores viden om iværksætteri i spil, står den ledige efter 12 uger tilbage med et klart billede af sin idé og hvad det kræver, at drive sin egen virksomhed.
– Vores bidrag til projektet er ikke anderledes, end når en hvilken som helst anden iværksætter henvender sig til Erhvervsrådet. Men for den ledige er I-Værkstedet et unikt miljø. Den ledige kommer ind i et intenst  forløb, hvor tilstedeværelsen af både eksperter og ligesindede giver optimale vilkår til afklare og udvikle den enkelte idé, siger chefkonsulent Erik Sønderby, VER.

I-Værkstedet åbner den 28. maj og drives med udgangspunkt fra VIBORGegnens Erhvervsråd på Skottenborg i Viborg. I-Værkstedet har plads til minimum 10 deltagere pr. hold.