Business Class

Virksomheder er glade for væksthuse

væksthuse

En ny opgørelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at de fem regionale væksthuse leverer de bedste resultater nogensinde. De har haft stor, positiv indflydelse på bundlinjen i de virksomheder, som i 2014 modtog sparring.

 

Væksthusene lever op til deres navn. Det slår Erhvervsstyrelsen fast i en opgørelse af de fem regionale væksthuses resultater i 2014. Den viser en meget høj tilfredshed blandt virksomhederne med Væksthusenes sparring, og viser samtidig sort på hvidt, at virksomhederne får konkret udbytte. Virksomheder, som går ud af væksthusenes døre med en vækstkortlægning og en vækstplan, klarer sig bedre på hele tre parametre.

Set over en to-årig periode har virksomhederne:

  • ansat 10,3 procent flere medarbejdere
  • haft en vækst i omsætning på 12,4 procent
  • øget eksporten med 15,5 procent

Når man sammenligner disse tal med en kontrolgruppe af tilsvarende virksomheder, cementeres tendensen: De virksomheder, der benytter Væksthusene, klarer sig ganske enkelt bedre. Samlet har den bedre performance blandt væksthusenes kunder skabt en mervækst på over 1.300 job og 2,7 mia. kr i omsætning i løbet af 2 år fra 2012-2014.
Vicedirektør Anders Hoffmann i Erhvervsstyrelsen glæder sig over resultaterne:

– Væksthusene viser, at de skaber værdi for virksomhederne, at de er en troværdig partner, når det handler om at skabe vækst og beskæftigelse. Der er stadig plads til udvikling, og vi er meget optaget af, at væksthusene til enhver tid leverer en skarp kerneydelse og med den rigtige arbejdsdeling i forhold til deres samarbejdspartnere.

På landsplan har 2.124 iværksættere og virksomheder i 2014 fået sparring i et væksthus, og derudover har flere tusinde virksomheder deltaget i konferencer, workshops eller andre aktiviteter, som væksthusene stod bag. Det er en stigning i forhold til tidligere år, og mere end 90 procent af virksomhederne svarer, med forløbet i frisk erindring, at dialogen med væksthusene har påvirket udviklingen i deres virksomhed positivt.

Det er kommunerne, som driver væksthusene med udgangspunkt i en aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet. Og Niels Arendt Nielsen, kontorchef for Arbejdsmarked og Erhverv i KL, er meget tilfreds med, at væksthusene har opfyldt de ambitiøse mål:

– Væksthusene er blevet det knudepunkt i erhvervsfremmesystemet, som vi ønsker. Det er stedet, hvor iværksættere og virksomheder med ambitioner om vækst får hjælp til at realisere deres potentiale. Væksthusene spiller derfor en afgørende rolle i forhold til at få gang i den lokale vækst. Det er vigtigt for kommunernes og det lokale erhvervslivs udvikling.

De fem regionale Væksthuse blev stiftet af kommunerne i 2007 på baggrund af aftaler mellem regeringen og KL. Pr. 1. januar 2011 overgik også finansieringen af Væksthusene til kommunerne, der kompenseres via bloktilskuddet.