Business Class

Egholmen som motorvejsforbindelse

Vejdirektoratet har indstillet sig på at oprette en tredje motorvejsforbindelse, der føres ind over Egholmen. Som alternativ til Lindholmen, har Egholmen større miljømæssige konsekvenser.  Men de miljømæssige konsekvenser opvejes, ifølge vejdirektoratet, af den kapitale gevinst, og den bystruktur som skånes. Det er altså først og fremmest billigere at føre motorvejen indover Egholmen, men også mest hensigtsmæssigt over for Vestbyens urbane miljø:

“Egholmlinjen har flere miljømæssige konsekvenser end Lindholmlinjen, da Lindholmlinjen ikke berører øen Egholm, og Lindholmlinjen er beliggende i større afstand end Egholmlinjen fra Natura 2000-områderne i den vestlige del af Limfjorden. Lindholmlinjen vil til gengæld medføre et væsentligt indgreb i hele Vestbyens bystruktur, og Lindholmlinjen er ca. 768 mio. kr. dyrere end Egholmlinjen.”

Hvor penge, besparelser og storbyliv hos vejdirektoratet synes at sættes i forreste parket, ser Danmarks Naturfredningsforening vejdirektoratets indstilling som truende over for Egholmens naturområder:

“Det er uforståeligt, at vejdirektoratet kan blive ved med at fastholde planen om at føre en motorvej over Egholm. Det vil ødelægge Egholm og naturområderne på begge sider af fjorden.”

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, vil motorvejen endvidere få konsekvenser for befolkningens eget ve og vel:

“Der er tilstrækkelig evidens i den foreliggende forskningslitteratur om natur-brug og sundhed, stress og sygdom til at myndighederne bør sikre let adgang til natur og grønne områder for befolkningen – specielt det man kan kalde bynær natur.”

Borgerbevægelsen har da også i skrivende stund en protestindsamling i gang, som netop er til, for at hindre en evt. opførsel af forbindelsen. Deres underskriftindsamling kan du se på: http://www.nejtilmotorvej.dk.