Hver anden dansker tager arbejdet med på ferien

Selvom mange danskere lige nu står overfor flere ugers sommerferie, kommer den ikke kun til at stå på afslapning, viser en ny YouGov-undersøgelse. Hver anden dansker i arbejde vil nemlig tjekke sin arbejdsmail og tage arbejdsopgaver med på ferien.

Hvor mange arbejder i deres ferie?

YouGov har undersøgt holdningen som dansker til at arbejde i ferien blandt danskere i arbejde. Hver anden kommer til at arbejde i løbet af deres ferie. Det er især de højtlønnede (59%), der tager arbejdsopgaver med på ferie.

Endnu flere danskere i arbejde (57%) vil tjekke arbejdsmailen, selvom de er på ferie. Og 31% tjekker den dagligt eller oftere. Hvis du er dansker, så er du altså påvirkelig overfor disse forhold.

Hvorfor arbejder danskerne i deres ferie?

Den primære årsag til, at vi tager arbejdet med på ferien, er for at undgå en stor arbejdsbyrde efter ferien (40%). Derudover tyder undersøgelsen på, at mange danskere føler en stor forpligtigelse over for deres arbejde. 33% nævner, at de arbejder i løbet af ferien, fordi arbejdsopgaverne kan ikke vente, og 25% begrunder det med, at ingen anden kan udføre deres arbejdsopgaver.

Hver fjerde nævner, at de arbejder i ferien, fordi de ikke har noget imod det. Det gælder især mænd (31% mod 17% af kvinderne).

Kun 7% arbejder i ferien på grund af forventninger fra chefen, og 4% fordi virksomheden kræver det.