Business Class

Hver anden dansker tager arbejdet med på ferien

Publiceret 5/12/2021

Selvom mange danskere lige nu står overfor flere ugers sommerferie, kommer den ikke kun til at stå på afslapning, viser en ny YouGov-undersøgelse. Hver anden dansker i arbejde vil nemlig tjekke sin arbejdsmail og tage arbejdsopgaver med på ferien.

Hvor mange arbejder i deres ferie?

YouGov har undersøgt holdningen som dansker til at arbejde i ferien blandt danskere i arbejde. Hver anden kommer til at arbejde i løbet af deres ferie. Det er især de højtlønnede (59%), der tager arbejdsopgaver med på ferie.

Endnu flere danskere i arbejde (57%) vil tjekke arbejdsmailen, selvom de er på ferie. Og 31% tjekker den dagligt eller oftere. Hvis du er dansker, så er du altså påvirkelig overfor disse forhold.

Hvorfor arbejder danskerne i deres ferie?

Den primære årsag til, at vi tager arbejdet med på ferien, er for at undgå en stor arbejdsbyrde efter ferien (40%). Derudover tyder undersøgelsen på, at mange danskere føler en stor forpligtigelse over for deres arbejde. 33% nævner, at de arbejder i løbet af ferien, fordi arbejdsopgaverne kan ikke vente, og 25% begrunder det med, at ingen anden kan udføre deres arbejdsopgaver.

Hver fjerde nævner, at de arbejder i ferien, fordi de ikke har noget imod det. Det gælder især mænd (31% mod 17% af kvinderne).

Kun 7% arbejder i ferien på grund af forventninger fra chefen, og 4% fordi virksomheden kræver det.