Business Class

PKA investerer 200 mio. kr. i flere svanemærkede boliger

PKA opfører yderligere 105 svanemærkede lejeboliger i Hillerød og Rødovre og har dermed investeret 320 mio. kr. i svanemærket byggeri.

Sidste år investerede PKA 115 mio. kr. i Danmarks første svanemærkede lejeboliger i Hillerød. Nu investerer PKA yderligere 205 mio. kr. i at opføre 105 svanemærkede lejeboliger i Rødovre og Hillerød.

PKA opfører 85 svanemærkede boliger på Irmagrunden i Rødovre, der er ved at blive omdannet til et nyt byområde. Samtidig investerer PKA i yderligere 20 svanemærkede boliger i Hillerød og opfører dermed samlet 62 svanemærkede boliger i byen.

Der er stor interesse for PKA’s første svanemærkede byggeri, hvor knap 550 har skrevet sig op til de 42 lejligheder. Efterspørgslen viser, at det er attraktivt at bygge bæredygtige ejendomme med et sundt indeklima.

”Den store interesse for vores første svanemærkede boliger afspejler det stigende fokus på sundhed og bæredygtighed. Derfor er det attraktivt at opføre flere svanemærkede boliger, da de både giver et godt afkast til medlemmernes pensioner og bidrager til øget bæredygtighed,” siger Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA.

Boligerne får et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid – fra opførelse, drift til genanvendelse af materialer. Alle materialer lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der sikrer et sundt indeklima.
Svanemærkede boliger er en del af PKA’s klimastrategi for ejendomsområdet, hvor den gennemsnitlige CO2-udledningen reduceres med 40 pct. frem mod 2020.

Sundhed og bæredygtighed
COWI mener, at svanemærkede boliger er med til at sikre større bæredygtighed og sætte sundhed i centrum.

”Vi opholder os typisk 16 timer i døgnet i vores bolig, og derfor spiller indeklimaet en vigtig rolle for vores sundhed og livskvalitet. Derfor er det godt, at der investeres i svanemærket byggeri, da det er kendetegnet ved at have en god luftkvalitet, lys- og varmeforhold, som tilsammen skaber et sundt indeklima. Derudover det også positivt, at byggeriet skåner miljøet og klimaet,” siger Alice Andersen, Seniorspecialist i COWI.

I Rødovre glæder borgmesteren sig over de mange nye svanemærkede boliger.

”De nye boliger passer som fod i hose med vores arbejde på at gøre Rødovre lidt grønnere. Kommunen samarbejder bl.a. med den nordiske byggebranche om at bygge miljørigtigt, og vi er en såkaldt klimakommune, som hvert år nedbringer vores CO2-udledning. Det er fantastisk, at vi kan tiltrække så store investeringer, og at vi nu bliver den kun anden kommune i landet med svanemærkede lejeboliger”, siger Rødovre borgmester Erik Nielsen.

Om PKA’s svanemærkede boliger
● PKA har investeret 145 mio. kr. i at opføre 62 svanemærkede lejeboliger på Sønder Jernbanevej i Hillerød. De ca. 6.350 m2 boliger udvikles af RG2 Ejendomme og tegnes af Force4 Architects. Boligerne ligger tæt ved Hillerød Station og det kommende supersygehus i Hillerød. De første 42 boliger er indflytningsklare sommeren 2017, mens de resterende 20 boliger er indflytningsklare ultimo 2017.
● PKA har investeret 175 mio. kr. i 85 svanemærkede lejeboliger i Rødovre. De 8.400 m2 boliger tegnes af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og står indflytningsklare efteråret 2018. Projektet indgår som en del af ELF Developments nye byudviklingsområde på Irmas tidligere arealer i Rødovre. Når området er færdigudviklet i år 2020, vil det omfatte 115.800 m2 boliger, butikker og erhverv.

Om svanemærkede byggerier
Svanemærket er Nordens officielle miljø-mærke. Svanemærkede byggerier lever op til skrappe krav i hele livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved:
• Lavt energiforbrug inkl. præmiering for vedvarende energikilder
• Godt indeklima gennem krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.
• Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
• Lever op til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.
• Er kontrolleret af uvildig tredjepart.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedsområdet
• PKA har 300.000 medlemmer og en formue på 250 mia. kr.
• PKA har investeret ca. 18 mia. kr. i danske ejendomme og ca. 2,6 mia. kr. i udenland-ske ejendomme.
• PKA vil øge investeringer i ejendomme til 30 mia. kr. frem mod 2020.