Business Class

Skub i dansk turisme

Dansk turisme

Der skal fokus på de danske kystområder, så de kan tiltrække flere turister, end de gør. Miljøminister, Kirsten Brosbøl fra Socialdemokraterne, har i en ny udgivelse om turistudvikling bedt kystkommunerne om at fremkomme med en præcis plan for, hvordan turisterne skal komme til.

– Vi har de lange hvide badestrande, de bløde klitter og de smukke fjorde. Men mange steder kan man gøre mere for at gøre områder mere tilgængelige og binde dem sammen med andre attraktioner og overnatningsmuligheder. Det kan lyde banalt, men turisterne efterspørger sammenhæng, og den kan blive bedre mange steder, siger Kirsten Brosbøl.

Udgivelsen om turistudvikling tager udgangspunkt i Varde og Guldborgsund kommuner og lægger an til, at den enkelte kommune designer udviklingsstrategier for hvordan turistmål og faciliteter kan sammenkobles, så turisterne får det de efterspørger – nemlig mere sammenhæng.

– Mange af kystbyerne lever allerede i høj grad af turisterne, og hvis sæsonen kan forlænges ved nogle mindre justeringer, vil det bidrage til væksten og beskæftigelsen i yderområderne, siger Kirsten Brosbøl.