Business Class

1.800 regnskaber: Transportsektor i træg fremgang

Øresund

En ny analyse af næsten 1.800 aktuelle regnskaber fra landets transportvirksomheder viser, at sektoren langsomt bevæger sig i den rigtige retning. 53 procent af virksomhederne lykkedes med at øge indtjeningen i seneste regnskabsår, ligesom indtjeningen også stiger samlet set.

En ny analyse af de første 1.776 regnskaber fra de danske transportvirksomheder vidner om en beskeden økonomisk fremgang i sektoren. 53 procent af de undersøgte virksomheder tjente flere penge i seneste regnskabsår end i forrige, og samlet set stiger indtjeningen med 13 procent.

Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 1.776 regnskaber, som landets transportvirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst fem års historik fra virksomhedens drift.

– Det er naturligvis positivt, at flertallet af de undersøgte transportvirksomheder i dag tjener flere penge, men det er bestemt ikke nogen prangende fremgang, vi er vidne til, lyder det fra aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.

Han hæfter sig ved, at det er store virksomheder som Torm A/S, A/S Storebælt og A/S Øresundsforbindelsen, der er med til at trække hele sektorens indtjening op.

– Og når 47 procent af de undersøgte virksomheder oplever en tilbagegang i indtjeningen, så vidner det om en branche, der bredt set er i status quo. Og sådan har tilstanden i øvrigt været i flere år, tilføjer han med henvisning til, at der i de seneste fem år har været en ligelig fordeling af transportvirksomheder i indtjeningsmæssig fremgang henholdsvis tilbagegang.

Ifølge Proff.dk er der i dag 3.229 danske transportvirksomheder i drift med mindst fem års historik, og dermed dækker analysen 60 procent af de regnskabspligtige virksomheder i sektoren.

– Med godt halvdelen af de kvalificerede regnskaber i hus har vi nu et godt grundlag for at analysere på sektoren som helhed. Når vi ser på de underliggende brancher, er billedet, at skibsfarten hvert år siden 2010 har haft tilbagegang i indtjeningen, mens det er kategorien af hjælpevirksomheder, anført af A/S Storebælt og A/S Øresundsforbindelsen, der samlet trækker sektoren op til en svag fremgang i 2013. Billedet af en sektor i status quo kan dog naturligvis stadig blive påvirket, hvis der kommer nogle voldsomme afvigelser fra gennemsnittet blandt de tilbageværende regnskaber, siger administrerende direktør Stefan Kercza fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

DTL: Nethandel skaber fremgang
I erhvervs- og arbejdsgiverforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL) genkender cheføkonom Morten Pernø billedet af en svag, men trods alt positiv udvikling i sektoren.

– Vi kan blandt andet pege på den øgede internethandel som en del af forklaringen på, at virksomheder inden for post- og kurertjenester oplever fremgang, uddyber Morten Pernø med henvisning til Danske Vogmænds seneste konjunkturundersøgelse.

– Men ser vi generelt på vognmændenes indtjening, så er den kun blevet svagt forbedret siden lavpunktet i 2009, og forbedringen skyldes efter vores vurdering ikke mindst, at beskæftigelsen er blevet tilpasset den lavere efterspørgsel, lyder det afsluttende fra Morten Pernø.