Business Class

Styrket samarbejde mellem Nordjylland og Sjælland

Fødevarer, oplevelsesøkonomi og indsatsen for at øge andelen af videnmedarbejdere i regionale virksomheder er nogle af de indsatsområder, som Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland har til fælles. Det er resultatet efter et fælles møde den 1. november mellem Vækstforum Sjælland og repræsentanter for Vækstforum Nordjylland. På mødet drøftede parterne mulighederne for samarbejde på de tre områder. De to regioner møder nogle af de samme udfordringer i udviklingen af fødevareerhvervene. Samtidig har begge regioner et stort potentiale i at udvikle særegne kvalitetsfødevarer. Der er basis for vækst og der er grundlag for at tænke stort. Derfor er begge regioner gået med i den nationale satsning om Madkulturen. På mødet blev de to vækstfora enige om at undersøge mulighederne for samarbejde på tværs af regionerne om fødevarer og madkultur. Vækstforum Sjællands formand Steen Bach Nielsen udtaler:

– God mad handler om mange ting: oplevelser, samvær, sundhed og spændende råvarer. I Nordjylland og på Sjælland har vi dygtige fødevareproducenter, forarbejdningsvirksomheder og restaurationer, som hver i sær bidrager til et varieret udbud. Potentialerne for at udvikle nye spændende produkter er til stede i begge regioner. Samtidig er fødevarer en vigtig del af både borgere og turisters oplevelse af vores regioner. Vi er med blandt andet sygehusene selv store producenter af måltider og samtidig udgør fødevareerhvervet og den brede vifte af underleverandører en væsentlig del af begge regioners erhvervsliv. På mødet blev vi enige om at vi i samarbejde med Madkulturen kan gå foran i en national satsning på at styrke Danmarks gode image på fødevareområdet. Herfra skal lyde en invitation til alle regioner, som gerne vil være med, siger Steen Bach Nielsen.