Business Class

Danskerne har brugt NemID en milliard gange

    Danskerne har for alvor taget NemID til sig. Ny undersøgelse viser, at 96 procent er tilfredse, at tilliden er høj, og at især ældre over 60 år er flittige brugere af NemID.

Siden NemID blev lanceret i juli 2010 har danskerne brugt den sikre, digitale løsning over en milliard gange. Danskerne bruger ofte NemID til netbanken, men også antallet af log-ins på de offentlige og private hjemmesider stiger. Brugen af NemID til det offentlige forventes at stige yderligere i de kommende år i takt med, at det offentlige bliver mere digitalt.

I en ny undersøgelse svarer 96 procent af de adspurgte, at de er tilfredse med NemID. Heraf svarer 36 procent, at de er ’meget tilfredse’. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor 90 procent var tilfredse, og heraf 31 procent ’meget tilfredse’. 72 procent er enige i, at NemID er en sikker digital adgang, og 85 procent siger, at de har tillid til NemID.

Praktisk digital løsning

75 procent af undersøgelsens deltagere mener, at NemID er en praktisk digital adgang og kun 6 procent finder NemID svær at bruge. Det er en positiv udvikling i forhold til året før. Samtidig giver 71 procent udtryk for at de vil foretrække at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, de besøger.

De ældre går forrest

Ifølge undersøgelsen er danskere over 60 år de flittigste brugere af NemID. Således svarer 27 procent, at de bruger NemID mere end 16 gange om måneden. Blandt de unge mellem 15-29 år svarer 17 procent, at de bruger NemID lige så ofte.

Stor interesse for nøgleviseren

Det digitale supplement til nøglekortet, nøgleviseren, blev lanceret i oktober 2011 og har hurtigt vakt interesse blandt danskerne. Knap 80.000 danskere har allerede anskaffet sig nøgleviseren, og undersøgelsen viser, at 22 procent af de adspurgte finder det sandsynligt, at de vil anskaffe sig en.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er udført af mediebureauet MEC. Den baserer sig på svar fra 1502 personer over 15 år. Dataindsamlingen foregik via web-interview i efteråret 2012, og det er femte gang undersøgelsen finder sted. Tre af de foregående undersøgelser foregik i 2010, da NemID blev lanceret. Den fjerde undersøgelse fandt sted i efteråret 2011.

Facts om NemID:

  • NemID har været brugt over 1 milliard gange siden starten i sommeren 2010.
  • 3,7 millioner danskere bruger i dag NemID til både banker, offentlige og private hjemmesider.
  • Ud over alle banker og hele den offentlige sektor, har ca. 400 private virksomheder indgået en aftale om at tage imod NemID på deres hjemmesider.