Business Class

Ung iværksætter kvinde smiler ind i kamera sammen med sin ældre værge | Business-class

Ung iværksætter

Mange unge mennesker går med iværksætterdrømme, men nogle gange kan vejen syne lang og besværlig for en ung iværksætter. I Danmark har vi en regel, der siger, du skal være 18 år og myndig, inden du kan starte din egen virksomhed. Det er dog muligt at få dispensation fra denne regel med hjælp fra en forælder eller værge. Kravene for dette vil vi gennemgå nedenfor.

Krav til en ung iværksætter

Lovgivningen med aldersgrænsen på 18 år er lavet for at undgå, unge mennesker havner i en umulig gældssituation ved ikke at være klar over, hvad de går ind til, eller hvordan de skal forvalte en virksomhed. Med hjælp fra en værge eller forælder der påtager sig ansvaret for eventuel gæld, forpligtelser overfor kunder mv., kan det dog i nogle tilfælde være muligt at opnå en dispensation til at starte virksomhed. Det er noget, Familieretshuset skal vurdere gennem en ansøgning fra den unge iværksætter og dennes ansvarlige værge/forælder. Disse krav gør sig i så fald gældende for dette:

 • Du skal være min. 15 år gammel
 • Ansøgningen skal udfærdiges sammen med en forælder/værge
 • Virksomhedsformen skal være enkeltmandsvirksomhed eller PMV
 • Virksomheden skal præsenteres med en fyldestgørende forretningsplan
 • Der må ikke være forbundet en stor økonomisk risiko ved virksomheden

Selve ansøgningen

Det er forskelligt, hvad der lægges vægt på i forhold til godkendelse af virksomheden. Ansøgningen, du udfærdiger sammen med en forælder/værge, bør som minimum indeholde:

 • Beskrivelse af virksomheden og dennes formål
 • Din baggrund for at drive virksomheden (uddannelse, interesse, erfaring mm.)
 • Budget over opstart og drift
 • Oplysninger om eventuelle lån og andre økonomiske forpligtelser
 • Oplysninger om eventuelle ansatte
 • Eventuelle kendte risici ved virksomheden
 • Kopi af forælders/værges seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Dokumentation af at forælder/værge er indforstået med forpligtelser i forbindelse med virksomhedens eventuelle godkendelse, økonomiske ansvar mv.

Ansøgningen skal herefter indsendes til Familieretshuset, som tager stilling til en eventuel godkendelse. Bliver ansøgningen godkendt, kan du herefter starte egen virksomhed op på lige fod med enhver anden iværksætter.