Business Class

Sparekassen Hvetbo tabte over 100 mio. kr. i 2011

Store nedskrivninger og negative kursreguleringer fik solvensdækningen til at skrumpe ind hos Sparekassen Hvetbo, viser et skuffende årsregnskab. Resultatet blev et minus på 102,6 mio. kr. i 2011, hvor store nedskrivninger sætter et stort negativt præg på resultatopgørelsen, hvor også en negativ kursregulering af fondsbeholdningen på små 30 mio. kr. slår hårdt igennem for sparekassen, der har base i Pandrup. Det er et regnskab, der barberer mere end en tredjedel af egenkapitalen. Der er dog fortsat en margin på små 8 procentpoint at arbejde videre med for den nye ledelse. Det er dog værd at bemærke, at bankens bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der bl.a. skal overvåge om bankens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt.