Business Class

Sydbank godtgør kapitalbeviser

Sydbank godtgør de investorer, der har købt kapitalbeviser i Tønder Bank. Ved overdragelsen af aktiviteterne i Tønder Bank har Sydbank overtaget alle Tønder Banks forpligtelser, bortset fra de efterstillede krav. Kapitalbeviserne i form af hybrid kernekapital er et efterstillet krav.

Af hensyn til investorerne, der for de flestes vedkommende er private, har det været vigtigt for Sydbank hurtigt at afklare, om investorerne kan få godtgjort deres køb af kapitalbeviser i september i år – kort før Tønder Banks konkurs.
På grundlag af en af Sydbank indhentet ekstern advokatredegørelse er det Sydbanks vurdering, at oplysningerne i prospektet om Tønder Banks økonomiske situation har været mangelfulde – også set i lyset af undersøgelserne foretaget af Finanstilsynet og Fondsrådet. Denne mangel har haft en væsentlig betydning for investorernes bedømmelse af banken.

Sydbank har derfor besluttet at godtgøre de investorer, som har købt kapitalbeviser i september 2012 på grundlag af mangelfulde oplysninger om Tønder Bank i prospektet.  Sydbank retter i løbet af den kommende uge henvendelse til investorerne.
Administrerende direktør Karen Frøsigs kommentar:
– De mange investorer er blevet bragt i en ubehagelig økonomisk situation, og det har skabt bekymring hos mange i lokalområdet. Derfor har det været vigtigt for os hurtigt at undersøge, hvordan forløbet har været, og jeg er glad for, at vi allerede nu kan meddele investorerne, at vi godtgør deres køb af kapitalbeviser.