Royal Grønland bliver medlem af World Ocean Council

1221636_12350459

Grundlaget for Royal Greenlands forretning er havene omkring os, af samme grund prioriteres arbejdet for et bedre miljø og bæredygtigt fiskeri højt, og Royal Greenland er stolte af, at være det første grønlandske medlem af World Ocean Council (WOC).

Sikre bæredygtig udvikling

WOC er en alliance af virksomheder, foreninger og enkeltpersoner, som koordinerer en kollektiv indsats for at løse de udfordringer der er omkring havmiljøet, herunder erhvervslivets indsats i forhold til bæredygtighed. Desuden deltager WOC i forskellige fora hvor bæredygtigheds politik og processer diskuteres. Mange forskellige industrier er repræsenteret i rådet, for eksempel skibsfart, fiskeri, olie og gas virksomhed, turisme samt vedvarende energi (vind-, bølge- og tidevandsenergi).

Forbedre viden om havene

Dette unikke råd arbejder på at forbedre vores viden om havene, støtte og sikre bæredygtige operationer, uddanne offentligheden og interessenterne i at være ansvarlige i håndteringen af miljøet samt udvikle videnskabeligt baserede løsninger til miljømæssige udfordringer, som ikke kan løses af et enkelt selskab eller en industri.
“Ved at være medlem af WOC får Royal Grønland mulighed for at deltage i møder med berørte parter, at diskutere med andre industriers repræsentanter om en bæredygtig udnyttelse af havene og at få viden om, hvordan f.eks. olieindustrien bekymrer sig om havbunden, og hvilke tests der laves før boring “, siger Lisbeth Schönemann-Paul, Corporate Sustainability & Environmental Manager hos Royal Greenland.

Bred CSR indsats

Medlemskabet af World Ocean Council er en del af Royal Greenlands samlede Corporate Social Responsibility indsats, hvor der kontinuerligt arbejdes for at fremme en bæredygtig udvikling af forretningen både inden for det finansielle, miljømæssige og sociale område.