Business Class

Nyt lovforslag sikrer billige boliger i hele byen

1370254_27819030

Med låneramme og planlovsændringer får de store kommuner et længe efterlyst redskab til at sikre byer med boliger til alle. Det bliver også i fremtiden muligt for sygeplejersken og sosu-assisten at bo til en overkommelig husleje i de store byer også i de nye bydele, som er under udbygning i disse år.

Det er resultatet af et lovforslag, som ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen og miljøminister Kirsten Brosbøl fremsætter i dag. Med en ændring i planloven, får kommunerne mulighed for at kræve, at hver fjerde bolig skal være en almen bolig. I de boligområder, der allerede er planlagt bliver der med en ændring af almenboligloven mulighed for at yde ekstralån på 500 mio. kroner, så der bliver plads til almene boliger selv om grundpriserne er høje.

– Det er historisk, at kommunerne nu kan bestemme, at almene boligorganisationer i de store byer skal have mulighed for at bygge nye boliger, som også er til at betale for helt almindelige lønmodtagere. Hvis vi skal bevare sammenhængskraften i vores store byer, så er det helt afgørende, at byen ikke opdeles. Den ekstra støtte, vi nu giver til byggeri af almene boliger, vil allerede nu skabe muligheder for, at helt almindelige mennesker kan bo i de områder, der nu er under udbygning, siger Carsten Hansen

Miljøminister Kirsten Brosbøl lægger vægt på, at kommunerne nu har det redskab, der skal til for at sikre, at mennesker med helt almindelige job, også kan bo på attraktive adresser.

– Kommunerne får netop det redskab, som især de større kommuner som f.eks. København har ønsket sig, så de kan planlægge for flere almene boliger. Som socialdemokrat er det for mig en helt afgørende værdi, at alle mennesker uanset indkomst kan bo side om side, og jeg håber, kommunerne vil gøre brug af dette redskab og sikre fællesskabet og sammenhængskraften i byen også i fremtiden, siger Kirsten Brosbøl.

Ændringen i planloven gælder områder i byerne, som kommunerne enten ikke har lokalplanlagt for boliger, eller områder der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Her kan kommunerne fremover stille krav om, at 25 procent af boligerne skal være almene.