Business Class

Aktiestigninger fortsætter i 2015

sparnord

I en ny analyse fra Spar Nords investeringskomité anbefaler banken investorer at overvægte aktier. Forventningen om stigende aktiekurser baserer banken på stigende global vækst, ekstremt lempelig pengepolitik, håndtérbare politiske risici og ikke mindst stærkt faldende oliepriser.

Spar Nords investeringskomité har afsluttet sin kvartårlige, makroøkonomiske analyse med en klar anbefaling om fortsat at overvægte andelen af aktier i forhold til obligationer.

– Afkastet på statsobligationer er historisk beskedent, og derfor søger investorerne fortsat i retning af aktiemarkedet i jagten på afkast, siger chefstrateg i Spar Nord Christian Mose Nielsen, der er medlem af bankens investeringskomité.

– Og den tendens ser vi som udgangspunkt fortsætte de næste 3-6 måneder og det med stigende aktiekurser til følge, fortsætter han.

Drivkræfterne bag den fortsatte jagt på afkast er stigende global vækst og en ekstremt lempelig pengepolitik fra centralbankernes side, der endda ser ud til at blive endnu mere lempelig med udsigten til nye tiltag fra Den Europæiske Centralbank. Endelig ser de politiske risici som eksempelvis krisen i Ukraine ifølge Christian Mose Nielsen ud til at kunne håndteres sådan, at de ikke stikker en kæp i hjulet på væksten.

Global skattelettelse

En væsentlig drivkraft for højere global vækst i 2015 er den stærkt faldende oliepris, der er faldet fra niveauet 105-110 dollars per tønde til det nuværende niveau omkring 65 dollars per tønde. Ifølge Christian Mose Nielsen er det at sammenligne med en global skattelettelse, som over en bred kam kommer virksomheder og forbrugere til gode.

– Olie repræsenterer en omkostning for langt de fleste virksomheder – enten i form af produktions- eller transportomkostninger. Derfor er billigere olie ensbetydende med lavere omkostninger og i sidste ende bedre indtjeningsmuligheder, forklarer Christian Mose Nielsen.

– Tilsvarende har det også en positiv effekt hos forbrugerne, fordi omkostninger til eksempelvis diesel og benzin falder og frigør penge til andet forbrug, fortsætter han.

Christian Mose Nielsen peger desuden på, at olieprisfaldet isoleret forventes at bidrage til den globale vækst med mere end 0,5 procentpoint, såfremt prisen stabiliserer sig på det nuværende niveau omkring 65 dollars per tønde.

Billede: mobile.ztopics.com