Business Class

Megen arbejdstid spildes på grund af stress

Når medarbejdere er stressede, bruges rigtig meget af arbejdstiden ikke på det, som arbejdsgiverne ønsker. Det giver ekstra store omkostninger og lav effektivitet i virksomhederne.

Jo mere stressede medarbejderne i en virksomhed er, jo mindre reelt arbejde får de fra hånden. Også selv om medarbejderen meget ofte arbejder i flere og flere timer, for stressen gør, at medarbejdernes arbejdsevne forringes. Har virksomheden så oven i købet flere stressede medarbejdere, kan det hurtigt handle om betragtelige omkostninger og effektivitetsfald.

Derfor går det så galt
At stressede medarbejdere har svært ved at løse en lige så stor mængde arbejdsopgaver, som de plejer, skyldes at deres hjerne og krop simpelthen fungerer dårligere og dårligere i takt med, at stressen stiger. Det betyder, at det kræver en større og større indsats fra deres side at udføre den samme mængde opgaver. Derfor begynder mange at arbejde over for at kunne levere opgaverne alligevel.

Men selv ved en længere arbejdstid falder kvaliteten af det leverede arbejde ofte, for stressede medarbejdere laver flere fejl og har svært ved at overskue og gennemskue sammenhænge.

Det handler ikke om at medarbejderne ikke gerne vil yde et godt stykke arbejde, tværtimod. Men ofte skrider tingene lige så stille. Og er der ingen, der råber vagt i gevær, kan stressen blive meget voldsom før end den erkendes. Måske med en langtidssygemelding som resultat.

Stop stressen før det bliver dyrt
Lønomkostningerne i virksomhederne er store, så det er ikke småpenge, som virksomhederne kan risikere at spilde, hvis de ikke er opmærksomme på, hvordan medarbejderne trives. Derfor giver det god mening at gøre en indsats for at både ledelsen, lederne og medarbejdere er klar over, hvad de skal være opmærksomme på, så stressen kan opdages og stoppes på et tidligt tidspunkt.

”Det kan være en rigtig god ide at klæde sine medarbejdere på til at fange sine stresssignaler så tidligt som muligt. Så er det lettere at identificerer stressfælderne, så der kan sættes ind, der hvor det giver størst udbytte. Det vil dog kræve en vis åbenhed om, hvordan medarbejderne oplever deres hverdag, også når der er ting, der ikke fungerer så godt for dem,” siger Tine Tangdal, stresscoach og foredragsholder.

Så vær lydhør, hvis

• en medarbejder begynder at arbejde mere eller lave flere fejl
• en leder gør opmærksom på at stemningen er ændret i hans/hendes afdeling
• sygefraværet øges
• en leder virker stresset for stress smitter

Fakta:
250.000-300.000 danskere lider af alvorlig stress

Det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og op mod fire millioner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroner klassen, viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed

Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020.