Business Class

Akvakultur og vækst i produktions-virksomheder skal give jobs i Nordjylland

image001-12

Regeringen og Vækstforum Nordjylland har i dag indgået en aftale om et vækstpartnerskab, der skal skabe øget vækst og beskæftigelse i Region Nordjylland. Aftalen indeholder initiativer, der blandt andet skal fremme flere vækstvirksomheder samt styrke nordjysk fiskeri, akvakultur og samarbejdet om at udvikle det nordjyske fødevareerhverv. Desuden sættes der fokus på sundhedsteknologi og telemedicin, der kan bidrage til udvikling af nye forretningsområder.

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen:

– De små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Med vækstpartnerskabet har vi aftalt en række initiativer, der skal understøtte, at flere nordjyske virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, fx gennem øget automatisering.

Fødevareminister, Dan Jørgensen:

– Vi skal blive endnu bedre til at udnytte de mange bæredygtige muligheder, der er inden for fiskeri og for at opdrætte fisk og muslinger. Vi skal hele tiden se på, hvordan vi udvikler og skaber de bedste vilkår for fødevareerhvervene, og der har vi nu skabt et samarbejde om fiskeri og akvakultur i Nordjylland, som jeg glæder mig til at høste frugterne af.

Formand for Vækstforum, regionsrådsformand, Ulla Astman:

– Med aftalen understreger vi, at fiskeri og akvakultur er meget vigtige erhverv i Danmark, ikke mindst i landets yderområder. Og jeg ser frem til, at vi får bragt Nordjyllands særlige styrker på området i spil til gavn for væksten og beskæftigelsen i hele landet. Med aftalen kan vi fra nord-jysk side bidrage til et tættere samarbejde mellem offentlige aktører og private virksomheder om konkrete udviklingsprojekter, som dels kan forbedre den traditionelle produktion og dels kan skabe nye forretningsmuligheder med fokus på bæredygtighed.