Business Class

Sådan giver danskerne privatøkonomien en gave i december

Der er god grund til at gå privatøkonomien efter i december. For danskerne kan udnytte flere gunstige skattefradrag, før året er omme – og f.eks. sætte ekstra ind på pensionen, fortæller Ret&Råd.

Bankåret slutter den 28. december, og inden da er det en god idé at gå sin privatøkonomi igennem – og ikke mindst sætte sig ind i eller søge rådgivning om de mange skatteregler for at udnytte fradragsmulighederne til fulde, forklarer Ret&Råd.

”F.eks. skal selvstændige være opmærksomme på, at det kun er i 2012, 2013 og 2014, at de kan sætte helt op til 100.000 kr. ind på deres pensionsopsparing. Herefter kan de kun indsætte 50.000 kr. om året. For at optimere opsparingen over tid, og hente rentegevinster, er det vigtigt at indsætte så mange penge som muligt her og nu, inden denne gunstige mulighed forsvinder. Et andet godt eksempel er, at ordningen med håndværkerfradrag fjernes efter nytår. Skal man opnå fradrag for indkomståret 2012, skal arbejdet være udført og fakturaen udskrevet før den 31. december 2012. Man registrerer fakturaren på Skats hjemmeside,” siger Casper Hauberg Grønnegaard, direktør hos Ret&Råd.

SIDSTE FRIST: 6 ting du skal tjekke op på inden 31. december
1. Husk at betale restskat
Har du restskat for 2012, skal du indbetale den til tiden. Betaler du efter nytår, skal du bekoste dag-til-dag renter.

2. Sælg tabsgivende aktier
Har du tabt på aktiemarkedet, kan du modregne tabet i eventuelle gevinster og udbytter i 2012.

3. Selvstændige skal udnytte mulighed for ekstraindbetaling
Selvstændige kan indsætte 30 procent af deres overskud i virksomheden på deres ratepension, dog max. 100.000 kr. Reglerne ændres efter 2014, hvorefter beløbet sænkes til 50.000 kr.

4. Ratepension og ophørende livrente
Som lønmodtager kan du kan maksimalt sætte 50.000 kr. ind på din ratepension. Beløbet dækker både dit og arbejdsgiverens bidrag. Betaler du pengene gennem din arbejdsgiver, måles de 50.000 kr. efter fratrukket AM-bidrag.

5. Kapitalpension
Indbetal til en kapitalpension med fradrag. Indbetalingen kan dog ikke overskride 46.000 kr. inklusiv eget bidrag og bidrag fra arbejdsgiveren. Betales indskuddet via din arbejdsgiver, måles de 46.000 kr. efter AM-bidraget er fratrukket.

6. Træk håndværkeren fra
Håndværkerfradraget gælder indtil den 31. december. For at udnytte ordningen skal arbejdet og faktureringen være udført inden årets udgang.
Kilde: Berlingske og Ret&Råd.

Billedtekst
HUSK AT TRÆKKE HÅNDVÆRKEREN FRA: For at udnytte håndværkerordningen skal arbejdet og faktureringen være udført inden årets udgang.