Business Class

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp.
Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

Hvor er de unge gået hen?

Nogle er givetvis gået i arbejde, men tal fra jobcentrene viser, at der i første halvår af 2017 er sket en stigning i ledighedstallene for netop vores målgruppe. Stigende beskæftigelse er altså ikke årsagen til det faldende elevtal. Der er pt. mere end 26.000 unge på uddannelseshjælp, samtidig med at der er ledig kapacitet på landets produktionsskoler. Det er ikke godt nok!

Vi svigter de unge

Mange af disse unge har brug for en praktisk vej – og her er produktionsskolerne det primære tilbud. Disse unge møder nu en barriere i form af stærkt forringede økonomiske kår; den nedsatte skoleydelse er den laveste ydelse vi har i landet! Den er lavere end både SU, kontanthjælp og integrationsydelse. Når vi således besværliggør vejen til uddannelse og selvforsørgelse for de unge, så kommer vi til at miste nogle af dem. Derfor er en besparelse på skoleydelsen meget dyre penge at spare!

Vi spænder ben for den nye FGU

Produktionsskolerne skal spille en central rolle i en kommende Forberedende Grunduddannelse – det er der bred politisk enighed om. Og produktionsskolerne vil gerne spille positivt ind i det nye. Men lige nu årelader vi skolerne, før det nye starter op. For en del skoler er spørgsmålet ikke, hvordan man skal indgå i det nye – det er, om man overlever, eller om man må dreje nøglen om, inden det nye starter. Dermed er det ikke ’bare’ produktionsskolerne, det er også den kommende Forberedende Grunduddannelse, der er på spil.

Produktionsskoleforeningen mener:

Finanslov 2018: Den nedskæring i skoleydelsen, der blev realiseret i den seneste finanslov, bør tilbageføres til niveauet i 2016. Det vil fjerne den økonomiske barriere for de unge, og dermed sikre at vi får flere godt på vej i uddannelse og beskæftigelse. Og det vil skabe en mere stabil situation for skolerne op til en kommende FGU.

Forberedende Grunduddannelse: Skoleydelse på et niveau, der er samstemt med SU- og kontanthjælpssystemet bør være en del af den nye FGU. Elevfaldet på produktionsskoleområdet i forbindelse med nedskæringen i skoleydelsen har demonstreret, at en så lav ydelse, som den nuværende, virker som en barriere for de unge, der kunne profitere af et forløb.