Politikere søger ministerium om lov til at oprette nye typer af lægepraksis

Et flertal i Regionsrådet har i dag besluttet at sende en ansøgning til Sundhedsministeriet, hvori regionen spørger om lov til at etablere en praksisklinik i Øster Jølby på Mors og en i Hjørring – begge som en integreret del af Regionshospital Nordjylland.

– Vores to forskellige modeller for lægepraksis skal hjælpe os med at få nye læger til Mors og Hjørring. Her mener vi, at delestillinger kan være en nytænkende og en attraktiv løsning, som kan være med til at understøtte rekruttering til almen praksis, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Øster Jølby og Hjørring er begge byer, hvor der på forskellig vis er udfordringer med at sikre lægedækning. I Hjørring by har regionen i tre omgange etableret midlertidige regionsdrevne klinikker med henblik på at sikre lægedækning til især tilflyttere til byen. I Morsø Kommune er udfordringen mere udbredt, idet praksisophør har medført, at der for fire ud af ti ydernumre er fundet andre løsninger til lægedækningen end regionens foretrukne model, nemlig de praktiserende læger.

Når det ikke lykkes at få praktiserende læger til at slå sig ned, har det ofte været udbudsklinikker, der har været alternativet. Men en forsøgsbestemmelse i Sundhedsloven giver regionerne mulighed for at søge om lov til at oprette et regionalt praksistilbud til borgerne. Og her søger Regionsrådet nu Sundhedsministeriet om lov til at afprøve nye organiseringsformer via forsøgsbestemmelsen.

Praksisklinikkerne skal være centrum for udvikling af attraktive stillinger for nye læger og nye samarbejder med kommuner og andre aktører på sundhedsområdet.

– Det udviklingsarbejde sættes nu i gang, hvor vi inviterer samarbejdspartnere som kommuner og praktiserende læger til dialog ud fra målet om at udvikle de to nye modeller sammen, siger Ulla Astman.

Flertal bag beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2017 følgende beslutning:

Vedrørende Mors: Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre (dog undtaget Svend Heiselberg), Dansk Folkeparti og Enhedslisten godkendte, at der vedrørende Mors, der som ø har særlige udfordringer, ansøges om etablering af en forsøgsordning, der løber i op til 6 år. Området skal løbende følges tæt, og der foretages en evaluering efter 3 år.

Et mindretal bestående Det Konservative Folkeparti og Svend Heiselberg var imod, at der ansøges om etablering af forsøg med nye organisationsformer på Mors.

Vedrørende Hjørring: Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti godkendte, at der vedrørende Hjørring indgives ansøgning om etablering af forsøg med nye organisationsformer. Forsøget løber i op til 6 år. Området skal løbende følges tæt, og der foretages en evaluering efter 3 år.

Et mindretal bestående af Det Konservative Folkeparti og Venstre var imod, at der indgives ansøgning om forsøg med nye organisationsformer i Hjørring.

Der var dermed samlet set flertal for at afsende ansøgningerne til ministeriet.

Lis Mancini, Henrik R. Madsen, Henrik Buchhave, Vivi Jensen, Agnethe B. Mørch og Mads Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

Yderligere informationer

Dagsordenpunkt

Dagsordenen med tilhørende bilag, bl.a. ansøgningen kan ses her.

Sundhedslovens § 233

I den politiske aftale om initiativer på lægedækningsområdet opfordres regionerne til at indsende ansøgninger efter Sundhedslovens forsøgsbestemmelse, som åbner op for at kunne afprøve nye organiseringsformer.

Hovedpunkter fra ansøgningen

·Afprøvning af to nye organisationsmodeller for samdrift mellem hospital og almen praksis.

·Sammenhængende forløb for patienterne med samme rettigheder som i almindelig almen praksis.

·Forsøget er et alternativ til sundhedslovens § 227, ikke til læger på ydernummer efter overenskomst. Forslaget omfatter kun ydernumre, som ikke kan dækkes af praktiserende læger på ydernumre.

·Etablering af stillinger med mere fleksible ansættelsesformer for læger og andet personale med bl.a. delestillinger og mulighed for kvalitetsarbejde og forskning.

·Udbygget samarbejde med kommunerne om opgaver.

·Samarbejde med organisationer, private og offentlige sundhedsaktører.