Business Class

Forsyninger får mulighed for at inddrive gæld

Der er en indgået bred politisk aftale om, at forsyningsselskaber kan overtage inddrivelsesopgaver fra SKAT. Det betyder, at vandselskaberne selv vil kunne hente en stor del af de flere end 150 millioner kroner, som over 16.000 vandkunder ikke har betalt, og som i sidste ende alt andet lige kan medføre højere vandtakster.

Det er med tilfredshed, DANVA kan konstatere, at der er indgået en politisk aftale mellem samtlige partier i Folketinget om en styrkelse af den offentlige inddrivelse. Den betyder nemlig, at vandselskaber kan få mulighed for at minimere deres økonomiske tab:

”Vi har i flere år oplevet, at SKAT ikke har kunnet løfte opgaven med at inddrive restancer for ubetalte vandregninger. Jeg vil derfor gerne rose partierne på Christiansborg, der har hørt vores forslag til en løsning af problemet. Nu får vandselskaberne mulighed for at overtage opgaven fra SKAT og vælge at inddrive restancerne selv, ligesom de får mulighed for at benytte sig af private aktører som advokater og inkassofirmaer til at løse opgaven,” siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Der skal nu ske en drøftelse af detaljerne for, hvordan modellerne for inddrivelsen skal foregå mest hensigtsmæssigt, og DANVA vil i den forbindelse tilbyde Skatteministeriet sin assistance”.

Aftalepartierne er enige om, at der vil blive tale om afskrivning af en mindre del af gældsposterne, der er overgivet til SKAT før 19. november 2015, det var den dato en særlov om inddrivelse ovenpå sagen med EFI (et fælles inddrivelsessystem) trådte i kraft, og at fordringshaverne skal have en kompensation for tabet.

”Her vil DANVA naturligvis også spille ind med løsninger, så det bliver så lille et tab for vandselskaberne som muligt,” siger Carl-Emil Larsen.

Afskrivning indebærer konkret:

  • Alle gældsposter under 1000 kr. med tvivl om gyldigheden afskrives ekstraordinært.
  • Gældsposter 1000-7500 kr. med tvivl om gyldigheden afskrives ekstraordinært, hvis skyldneren er en fysisk person med en årlig skattepligtig indkomst under 200.000 kr.
  • Alle gældsposter over 7500 kr. bibeholdes – uanset skyldnerens indkomst.
  • Gældsposter, der enten ikke kan afskrives (fx udenlandske krav og privatretlige underholdningsbidrag) eller i særlig grad kan støde retsfølelsen (fx politibøder og sagsomkostninger og skattebøder), friholdes for afskrivning.