Business Class

Historisk positivt resultat fra SEAS-NVE

Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE har netop aflagt årsregnskab for 2016. Resultatet er det bedste nogensinde i koncernens over 100-årige historie.
2016 blev på mange måder et ekstraordinært år for sjællandske SEAS-NVE. Et ekstraordinært positivt år. Koncernen omsatte i 2016 for 3,5 mia. kroner og realiserede et resultat før skat på 5,2 mia. kroner. Koncernen ender altså med et økonomisk resultat for året, der er større end omsætningen.

Som storaktionær i DONG Energy er SEAS-NVE’s økonomiske resultat først og fremmest positivt påvirket af DONG Energy’s børsnotering i 2016.

”I dag er en helt særlig dag. Vi offentliggør et historisk godt resultat. Det er sådan et regnskab, man normalt kun kommer til at opleve at aflægge én gang i sit liv”, siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i SEAS-NVE.
Strategisk engagement i DONG Energy

Det positive økonomiske resultat for regnskabsåret 2016 kan tilskrives, at DONG Energy-aktien den 9. juni 2016 blev noteret på Fondsbørsen. Koncernens resultat er således positivt påvirket af en samlet avance og værdiregulering vedrørende koncernens ejerandel i DONG Energy.

Som storaktionær i DONG Energy gennem en lang årrække var børsnoteringen en historisk milepæl for SEAS-NVE.

”Vores aktier er historisk betinget og repræsenterer nutidsværdien af vores tidligere produktionsanlæg. Og vores fortsatte ejerskab er et stærkt udtryk for, at vi tror på den grønne omstilling, både samfundsmæssigt og forretningsmæssigt. Vi har gennem årene taget en række gode forretningsmæssige beslutninger i forhold til vores aktier i DONG Energy og har haft en klar strategi på aktien og vores rolle i den danske energisektor. I dag ser vi resultatet”, siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i SEAS-NVE.

SEAS-NVE er i dag den største private aktionær i Dong Energy og har fortsat efter børsnoteringen en ejerandel på 9,54%.

Turbo på den grønne omstilling og digitalisering

Det historiske overskud giver SEAS-NVE en unik mulighed for at udvikle koncernen yderligere, og Jesper Hjulmand forventer ekstraordinære investeringer de kommende år.

”Nu skal vi kigge fremad. Vi har ekstraordinære gode betingelser for at foretage investeringer. Investeringer, som ikke tidligere har været mulige i den her størrelsesorden. Det skal vi udnytte. Nu skal der turbo på vores investeringer i den grønne omstilling og digitalisering. Det er afgørende strategiske brikker i vores samfund. Vi skal ind og præge løsningerne på klimaudfordringerne og give vores andelshavere på Sjælland og Øerne de bedst mulige forudsætninger for vækst og beskæftigelse i det moderne digitale samfund ” siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i SEAS-NVE.
Solidt driftsregnskab

Årets regnskab viser også, at SEAS-NVE koncernen er i en solid planmæssig udvikling, og koncernens datterselskaber og kapitalinteresser udviklede sig tilfredsstillende.

Leveringssikkerheden af strøm var fortsat høj i 2016, og SEAS-NVE’s netkunder havde strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden. Koncernens fibernetselskab Fibia rundede 100.000 kunder, hvilket er et afgørende skridt på vejen mod at fremtidssikre regionen med lynhurtigt fibernet. Elbiloperatøren CLEVER fordoblede sin markedsandel i Danmark i forhold til 2015, og selskabets aktiviteter i udlandet udviklede sig særligt positivt. SEAS-NVE’s elleverandør oplevede et stigende resultat ligesom energihandelsselskabet EnergiDanmark i 2016 satte rekordresultat og bidrog positivt til koncernens bundlinje.

Derimod var SEAS-NVE udfordret af, at produktion af el fra koncernens havvindmøllepark Rødsand 2 var på det laveste niveau i parkens historie. Den lave produktion kan udelukkende tilskrives et særdeles vindfattigt 2016. Parkens effektivitet var fortsat høj med en oppetid på over 99 procent.

Regnskabet kan læses her: seas-nve.dk/aarsrapport

Om SEAS-NVE koncernen

SEAS-NVE koncernen har forretningsaktiviteter fordelt over hele det nordeuropæiske landkort. Vores aktiviteter spænder bredt fra drift og udvikling af det regionale sjællandske elnet til vores havvindmøllepark, Rødsand 2 ud for Rødby. Og så har vi elkunder i hele Danmark. Vores aktiviteter uden for Danmark omfatter blandt andet ladepunkter til elbiler fordelt over hele Skandinavien og Tyskland samt salg af el til Norden og Tyskland.

SEAS-NVE går til markedet i eget navn og gennem datterselskaber i forskellige segmenter samt besidder en række kapitalinteresser inden for koncernens hovedaktiviteter.

DONG Energy A/S
Aktier i DONG Energy svarende til en ejerandel på 9,54 %

Energi Danmark
Aktier i Energi Danmark svarende til en samlet ejerandel på 40,5%.

Elbiloperatør Clever
Ejerandel udgør 42,35%

Rødsand 2 Offshore Windfarm AB
Ejerandel udgør 80%

Fibernetselskabet Fibia P/S
Ejerandel udgør 65,5%