Ejendomsmæglerpris hjælper soldater

Ejendomsmæglernes Fond markerede Dansk Ejendomsmæglerforenings 100 års jubilæum ved at uddele en ekstraordinært stor pris. Æren tilfaldt C. W. Obel Ejendomme A/S, der lod organisationen Støt Soldater & Pårørende få de medfølgende 100.000 kr.
Ejendomsmæglernes Fond stod for et af de festlige højdepunkter på Dansk Ejendomsmæglerforenings 100 års jubilæumsreception i Tivoli Congress Center i København i fredags.
”Ejendomsmæglerprisen tilfalder altid en person, et selskab eller en organisation, som på en eller anden måde har bidraget til at fremme ejendomsmæglererhvervet, eller har bidraget til positivt at påvirke ejendomsmæglerens hverdag,” erklærede statsaut. ejendomsmægler og valuar, MRICS Steen Royberg fra Aalborg, der er formand for Ejendomsmæglernes Fond.
C. W. Obel Ejendomme A/S har på 12 år opbygget et stort og veldrevet ejendomsselskab, som i dag ejer ejendomme i Aalborg, Aarhus og især i København. Her har mange erhvervsmæglere haft glæde af at samarbejde med et selskab, som erkender og anvender de spidskompetencer, ejendomsmæglere besidder. Endvidere opkøber og renoverer C.W. Obel Ejendomme A/S klassiske ejendomme, indgår i byfornyelse samt etablerer nye domiciler til udlejning,” lød begrundelsen, hvorefter Steen Royberg bad adm. direktør for C. W. Obel Ejendomme A/S, Søren Hofman Laursen, om at træde frem og modtage prisen.
Søren Hofman Laursen takkede og tilføjede straks, at C. W. Obel Ejendomme A/S med glæde tager imod hæderen, men ønsker at de medfølgende penge går til foreningen Støt Soldater & Pårørende for dens arbejde med at hjælpe danske soldater, der kommer hjem fra krig med fysiske og psykiske mén.

 

Derfor blev beløbet overrakt til næstformanden for Støt Soldater & Pårørende, Steen Vig Jørgensen, der i sin takketale fortalte om foreningens arbejde.

 

Fra venstre ses næstformanden for Støt Soldater & Pårørende, Steen Vig Jørgensen, og adm. direktør for C. W. Obel Ejendomme A/S, Søren Hofman Laursen, sammen med bestyrelsesmedlemmer for Ejendomsmæglernes Fond, ligeledes fra venstre: Kristian Højslet, Fondets formand Steen Royberg, Palle Ørtoft, Aalborgs borgmester Henning G. Jensen samt Claus Algren.