Business Class

Dansk cementproducent indvier egen terminal i Frankrig

Aalborg Portland, der er verdens største producent og eksportør af hvid cement, indvier nu egen terminal i den franske havneby Rochefort. Det nyetablerede anlæg giver den danske cementproducent mulighed for at styrke og udvide sin position på det franske marked.

Aalborg Portland har netop færdiggjort byggeriet af en ny importterminal i havnebyen Rochefort i det sydvestlige Frankrig. Investeringen beløber sig til ca. 25 millioner kroner og udgør den danske cementproducents første siloanlæg i Frankrig, der er et af de største markeder for hvid cement i Europa.

– Som den globale markedsleder inden for hvid cement er vi meget tilfredse med vores seneste investering i et af de vigtigste markeder for hvid cement i Europa. Ved at styrke vores lokale tilstedeværelse i Frankrig understreger vi vores leveringsdygtighed overfor vores franske kunder, mens det også gør os i stand til at reducere vores leveringstid yderligere. Vi er derfor sikre på, at denne strategiske investering vil styrke og udbygge vores position på det franske marked, forklarer eksportsalgsdirektør Henrik Hougaard fra Aalborg Portland.

Aalborg Portland har planlagt den betydelige udvidelse i Frankrig over en årrække. I 2014 gennemgik Aalborg Portland en krævende certificeringsproces, der resulterede i at virksomhedens hvide cement, Aalborg White®, blev certificeret under Norme Francaise (NF):

– Certificeringen var afgørende for vores forretning i Frankrig, eftersom at mange franske kunder kræver, at deres råmaterialer overholder NF’s standarder. Da vi modtog denne bredt anerkendte certificering i 2015, banede vi derfor vejen for en udvidelse af vores aktiviteter på det franske marked, hvilket vi nu har gjort med vores nye terminal i Rochefort, siger Henrik Hougaard.

Den nyetablerede terminal giver dog ikke kun give Aalborg Portland en lokal tilstedeværelse samt en konkurrencefordel som følge af en endnu kortere leveringstid. Der er også tydelige miljømæssige overvejelser bag virksomhedens seneste investering:

– Energi- og ressourceeffektivitet er en topprioritet i vores virksomhed, og vi arbejder hver eneste dag med at minimere vores indvirkning på miljøet. Ved at etablere vores terminal i havnebyen Rochefort eliminerer vi behovet for at transportere den hvide cement med tankbiler fra Holland, da vi i stedet kan shippe cementen direkte til Frankrig fra vores cementfabrik i Aalborg, hvilket har en betydelig mindre miljøbelastning, forklarer Henrik Hougaard.

Om Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent og råder over en af Nordeuropas største cementfabrikker beliggende i Aalborg samt siloanlæg i havne over hele landet. Fabrikken i Aalborg producerer årligt to millioner tons fordelt på grå og hvid cement, som afsættes i Danmark, det øvrige Nordeuropa samt USA.

Aalborg Portland A/S beskæftiger godt 335 medarbejdere i Danmark og lancerer til september 2017 et Graduate program for nyuddannede. Et mangeårigt fokus på miljø- og energiinvesteringer har resulteret i, at fabrikken i dag er anerkendt som en af de mest ressourceeffektive cementfabrikker i verden.

Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding Koncernen, der i 2016 omsatte for 6,9 milliarder kroner og har 2.900 medarbejdere. Aalborg Portland Holding er moderselskabet for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Herudover har koncernen aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt genanvendelse af affaldsprodukter.

Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano.