Business Class

AaB A/S’ generalforsamling

AAB
Torsdag afholdte AaB A/S generalforsamling på NORDJYSKE Arena og alt gik efter planen:

I følge en avis fik ledelsen aktionærernes bemyndigelse til for det første at nedskrive AaB-aktiens nominelle værdi fra 1 kroner til 25 øre og dermed selskabets nuværende aktiekapital fra 14,8 mio. kr. til 3,7 mio. kr. – og for det andet at forhøje selskabets aktiekapital til nominelt 63 mio. kr.

Selv om der på generalforsamlingen var kritiske røster fra enkelte aktionærer, blev begge forslag vedtaget ”med overvældende majoritet” uden skriftlig afstemning.

Dermed er vejen banet for, at AaB’s ledelse kan fortsætte jagten på investorer, der er parate til at skyde penge ind i den økonomisk særdeles trængte fodboldklub, skriver Nordjyske.

– Vi forhandler med en gruppe investorer og havde håbet at kunne præsentere en løsning her på generalforsamlingen. Det nåede vi ikke, men vi håber at have en løsning klar inden for nogle uger, oplyser AaB’s bestyrelsesformand Finn V. Nielsen.

Der er hårdt brug for pengene, eftersom AaB’s direktør Stephan Schors kunne fremlægge en årsrapport for 2013, der viser et underskud på 27 mio. kr. og en egenkapital på minus 22 mio. kr.

Den negative egenkapital er blandt andet opstået som følge af, at AaB forventer at skulle af med 17 mio. kr. i ubetalte feriepenge til nuværende og tidligere spillere, og det beløb er nedskrevet på egenkapitalen.

Af årsrapporten fremgår det direkte, at ”det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at det endelige krav fra Spillerforeningen ikke væsentligt overstiger” de 17 mio. kr. Hvad ordet ”væsentligt” betyder i kroner, vil Finn V. Nielsen dog ikke sætte tal på.

– Vi forhandler i øjeblikket med Spillerforeningen for at få sagen endelig afsluttet. Vi håber, at det kan ske samtidig med, at vi finder en løsning på vores kapitalgrundlag, forklarer Finn V. Nielsen.

På generalforsamlingen var tre bestyrelsesmedlemmer på valg – Nils Dorin, Henrik Thomsen og Henning G. Jensen. De blev alle genvalgt uden modkandidater.

/Nordjyske/