Sådan går det med Aalborgs iværksættervirksomheder

En ny analyse fra BusinessAalborg viser, at 55% af Aalborgs iværksættervirksomheder stadigt at aktive efter de første 3 år, og at 27% har moderat-høj vækst.

Dette er tal fra iværksættervirksomheder, som havde deres star i 2016, og som fortsat er aktive 3 år efter. Yderligere belyser analysen effekten af iværksætteriet.

I 2016 blev der sammenlagt startet 1.026 nye iværksættervirksomheder. Sammenlignet med 3 år senere, blev der i 2019 startet 1.117. Begge disse tal svarer til omtrent halvdelen af alle registrerede CVR-numre på årlig basis.

Over 50% af de etablerede virksomheder, etableres som et selskab, og cirka 40% som enkeltmandsvirksomheder.

Etableringsraten i Aalborg rammer cirka 12%, hvilket betyder, at ud af de 9.500 virksomheder i Aalborg, er cirka 12% nye virksomheder. Dette er en stabil etableringsrate for Aalborg og ligger lidt højere end den gennemsnitlige rate på landsplan. Til sammenligning har København og Aarhus en anelse højere etableringsrate på henholdsvis 16- og 13%.

Så mange virksomheder overlever

Ifølge Aalborg Kommune, var der 75% af nye virksomheder, som stadigt eksisterede året efter, i 2016. Dette tal var faldende til året 2018, hvor 62% overlevede. I 2019 falder tallet yderligere, og giver en gennemsnitlig overlevelsesrate på 55% efter de første 3 år, af en iværksættervirksomheds levetid.

Hvis man sammenligner med andre kommuner i Danmark ser det ud som følger:

  • 62 pct. i Randers
  • 60 pct. i Esbjerg
  • 56 pct. i Aarhus
  • 55 pct. i Odense
  • 53 pct. i København 

En mindre del af iværksættervirksomheder starter deres eksport

Ses der på antallet af iværksættervirksomheder i Aalborg, som yder eksport til andre lande, er dette kun en mindre del af det samlede antal. i 2019 var der 84 nye iværksættervirksomheder, som har eksporteret deres produkter til udlandet siden deres opstart. Det svarer til 7,5%. I København og Aarhus er tallene en smule højere, med henholdsvis 11,1% og 8,3%.

Læs flere erhvervsnyheder her.

Ovenstående artikel/artikler er resumeret af business-class.dk, hvor skribenterne ikke har udført selvstændig research på emnet. Du kan tilgå den oprindelige artikel, hvis det ønskes. 

https://www.aalborg.dk/business/erhvervsnyheder/alle-nyheder-fra-businessaalborg/saadan-gaar-det-med-ivaerksaettervirksomheder-i-aalborg