Business Class

Glade medarbejdere på arbejdsplads - trivsel på arbejdspladsen | Business Class

Trivsel på arbejdspladsen – 5 gode råd

Stress på arbejdspladsen er et stigende problem. Derfor er mange arbejdspladser begyndt at have øget fokus på, hvordan de kan komme stress i forkøbet og medvirke til trivsel på arbejdspladsen. Det handler både om generelt arbejdsmiljø, medarbejdernes indbyrdes forhold, kommunikation og krav. Vi lister her 5 gode råd til at sikre en god trivsel på din arbejdsplads.

1: Fokus på styrker

Alle mennesker indeholder en lang række styrker. Du får det absolut bedste ud af din medarbejder eller kollega, hvis du fokuserer på dennes styrker. Find personens stærke sider og brug dem som ressourcer. Vi kan alle forskellige ting og har vidt forskellige ting, vi er bedst til. Ved at udnytte de stærkeste ressourcer, får vi samtidig det bedste resultat. Samtidig føler hver person, at de bidrager med deres bedste arbejde.

2: Anerkendelse

Det betyder meget at få anerkendt sit arbejde, sin person eller sin indsats. Vær derfor opmærksom på at arbejde med anerkendelse af dine medmennesker. Har din kollega gjort en ekstra indsats i dag? Blev din medarbejder en halv time længere for at afslutte en opgave? Nåede I en KPI grundet et særligt team?Anerkend det – ros og lad personerne vide, at du har set deres indsats.

3: Positiv og åben feedback

Nogle mennesker har behov for feedback på deres arbejde i højere grad end andre. Uanset kan vi alle godt lide at vide, når vi har gjort noget særligt godt. Ligeledes hvis der er ting, der kunne være bedre. Hold en positiv og åben feedback hvor det er konstruktivt.

4: Stil krav, men tillad fejl

Fejl vil opstå. Det kan vi ikke komme udenom. Ingen er fejlfri. Derfor er det vigtigt naturligvis at stille krav, men accepter, at fejl sker. Vær konstruktiv hvis du påtaler fejl og gør det på en måde, hvor personen ikke opfatter det som en kritik af denne. Det er okay at anerkende fejl, bare på en åben og konstruktiv måde.

5: Vær opmærksom på den enkelte

Det er vidt forskelligt, hvad den enkelte har brug for. Nogle kører helt selv uden behov for hverken feedback, ros, kritik eller andet i den retning. Andre har brug for guidning og anerkendende ord. Der er også stor forskel på personlighedstyperne i forhold til, hvordan mennesker opfatter eksempelvis kritik, feedback og lignende. Vær derfor altid opmærksom på den enkelte og lær dennes personlighed og signaler at kende. Det kan være guld værd for arbejdsindsatsen, sygefraværet, trivslen og effektiviteten.