Business Class

Videoovervågning: Bryder du loven?

Security
Titusindvis af danskere har installeret overvågningskameraer for at holde ubudne gæster fra døren. Men de færreste ved, at de – i forsøget på at skabe sikkerhed – selv risikerer at overtræde adskillige love. Nogle af overtrædelserne kan give op til seks måneders fængsel.

Antallet af overvågningskameraer i Danmark er steget markant gennem de seneste år, og ifølge SikkerhedsBranchen er det i dag oppe på ca. 500.000. Her af findes de ca. 100.000 ved privat beboelse, og mange har selv købt og opsat sikkerhedsudstyr uden nødvendigvis at kende til reglerne på området.

– Det er nemt at komme til at overtræde lovgivningen på dette område, og derfor er der flere ting, som mange glemmer, men som man bør tænke på, når man ønsker at sætte overvågningskameraer op, siger direktør i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen.

Man må ikke filme ud på gaden
I Straffeloven står der, at det er ulovligt at aflytte eller optage samtaler mellem andre, som man ikke selv deltager i. Der står også, at man ikke må fotografere folk, der befinder sig på et såkaldt ”ikke frit tilgængeligt sted” – det kan fx være naboens grund – uden deres tilladelse. I begge tilfælde kan straffen være op til seks måneder bag tremmer. Derudover står der i loven om tv-overvågning, at private ikke må foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel.

– Som udgangspunkt skal man kunne gå frit i det offentlige rum uden at blive overvåget eller aflyttet, og man må fx hverken filme ud på gaden og fortovet eller ind i naboens indkørsel. Jeg tror, der er mange, der ikke er klar over dette, og nogle af overtrædelserne kan faktisk medføre ganske hårde straffe, forklarer Kasper Skov-Mikkelsen og anbefaler:

– Det er vigtigt at få professionelle til at vælge det rigtige udstyr og sørge for, at det bliver installeret. På den måde kan man sikre, at man holder sig inden for lovgivningen og samtidig undgår at krænke private personers rettigheder.

Automatisk sletning af gamle optagelser
Ud over at overvågningsudstyr skal installeres forsvarligt, siger persondataloven at optagelser, der indeholder billeder eller lyd med personer, som udgangspunkt skal være slettede inden for 30 dage. Og hos videoovervågningsspecialisten MOBOTIX er man opmærksom på de lovmæssige og etiske udfordringer, der er forbundet med at lave videoovervågning, men der findes løsninger, der kan være med til at mindske problemernes omfang.

– Alle vores overvågningskameraer kan indstilles, så bestemte dele af billedet bliver sløret. Det vil sige, at hvis et kamera fx filmer i din indkørsel, men samtidig peger ind på naboens grund, så kan kameraet pixelere den del af synsfeltet, der er uden for din egen grund. Ligeledes kan man indstille udstyret, så det eksempelvis automatisk sletter optagelserne, når de har været gemt i 30 dage, siger Tonny Frederiksen, der er Business Development Manager for de nordiske lande hos MOBOTIX.

Du troede lige, alt var i orden…
I Straffeloven står der desuden, at straffen kan være op til seks måneders fængsel, hvis man uberettiget videregiver billeder af en andens private forhold, og ifølge loven om tv-overvågning må man i praksis ikke videregive optagelser med personoplysninger, der er optaget for at forebygge kriminalitet, til andre end politiet. Her træder mange danskere ved siden af ifølge direktøren i SikkerhedsBranchen.

– Folk har det desværre med at videregive og nogle gange endda offentliggøre oplysninger fx ved at dele videoer på Facebook, og det er altså dybt ulovligt – også selv om optagelserne er foretaget helt lovligt. Samtidig mister man jo også kontrollen med indholdet, idet man deler på nettet, og det bliver praktisk talt umuligt at slette det igen, slutter Kasper Skov-Mikkelsen.

Om MOBOTIX
MOBOTIX er en softwarevirksomhed med intern hardwareudviklingsafdeling, der fokuserer på højopløselige digitale, netværksbaserede videosikkerhedssystemer. Selskabet fokuserer på at udvikle brugervenlige, gennemførte systemer, så blot én leverandør er påkrævet. Selskabet har siden opstarten i Tyskland i 1999 vist sig som pioneren inden for netværkskamera-teknologi, og MOBOTIX’ decentraliserede koncept har været revolutionerende inden for højopløselige, omkostningseffektive overvågningssystemer. Siden 2010 har MOBOTIX udvidet sortimentet til også at omfatte egenudviklede, intelligente home automation-produkter. Fra ambassader til lufthavne, banegårde, havne, tankstationer, hoteller, banker og motorveje – hundredtusindvis af MOBOTIX videosystemer er i dag i brug over hele verden.