Business Class

Landdistrikter: Statslig opgave at rive huse ned

Det er meget bekymrende, at transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ikke mener, det er en statslig opgave at give tilskud til nedrivning af huse i landområderne, siger Landdistrikternes Fællesråd, som bliver bakket op af Socialdemokratiet.

Istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i land- og yderområderne, er onsdag på dagsordenen i Folketinget, hvor Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder en høring om emnet.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer en lang række land-, yder- og mellemkommuner rundt i hele landet, mener formand Steffen Damsgaard, at den statslige nedrivningspulje for at fjerne faldefærdige rønner og lignende er vigtig.

– Hvis vi vil skabe bedre forudsætninger for at bo og leve i alle dele af Danmark, skal vi også sikre en nedrivningspulje, der kan hjælpe kommunerne med at fjerne faldefærdige huse og andre bygninger, siger han og tilføjer, at faldefærdige huse kan gøre det svært for de mindre lokalsamfund at tiltrække nye tilflyttere.

En rapport fra KORA viste tidligere på året, at antallet af tomme huse er vokset med 50 % på 15 år i landsogne langt væk fra de større byer. I nogle landområder står mere end hvert fjerde hus tomt, og rigtig mange af dem er klar til at blive revet ned.

Det billede bliver bekræftet af landets borgmestre. I en rundspørge til 31 landkommuner, som Landdistrikternes Fællesråd tidligere har udført, erklærer samtlige borgmestre sig således enige i, at nedrivningspuljen spiller en afgørende rolle for at kunne udvikle og forbedre landdistrikterne. Kun to ud af de 31 kommuner mener, at de kan klare sig med færre midler, og 13 kommuner angiver et behov for flere eller markant flere midler.

– Det bekræfter os i, at der ikke er sat nok midler af. Der er simpelthen behov for en meget større indsats, end det, der er lagt op til i de kommende år, siger formand Steffen Damsgaard.

Socialdemokratiet forstår landdistrikternes bekymring og undrer sig over ministerens udtalelser.

– Faldefærdige rønner, der skæmmer i landskabet, er et stort og stigende problem. Det er først og fremmest et problem, fordi de gør det svært at fastholde og ikke mindst tiltrække nye borgere til landdistrikterne, siger Socialdemokratiets landdistrikts- og øordfører Magnus Heunicke og fortsætter:

– Derfor er den statslige nedrivningspulje et vigtigt værktøj i vores landdistrikter og i bestræbelserne på at sikre en bedre balance mellem land og by. Jeg bliver derfor bekymret, når den ansvarlige minister på området mener, at nedrivning af faldefærdige huse ikke bør være en opgave for staten. Vores landdistriktskommuner har i forvejen en presset økonomi og kan derfor ikke holde hele regningen, hvis vi skal gøre noget ved de tusindvis nedrivningsklare boliger, der findes i primært landdistrikterne.

Til onsdagens høring skal politikerne diskutere omfanget og udviklingen i antallet af nedrivningsparate huse. I den forbindelse skal de tale om kommunernes problemer og udfordringer med tomme huse og deres behov for nedrivningspuljen. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard deltager i høringen og indleder debatten med et kort indlæg med refleksioner på høringens oplæg og fællesrådet syn på nedrivningspuljen.