Business Class

Ledersparring –brug det

Ledersparring er et must for den leder, som vil udvikle sig selv og sin virksomhed. Der er mange muligheder for ledersparring: individuelt, i netværksgrupper, gennem bestyrelser og i andre fora, hvor man mødes med ligestillede og kan drøfte de fælles problemstillinger, som arbejdet med at have fokus på innovative processer og drift altid vil synliggøre. Det er godt, og set i lyset af, at næsten al udvikling i dag sker i netværk, er det også en nødvendighed at være en del af et fagligt netværk.

[expand title=”Læs mere…”]

 Den personlige ledersparring har som mål at styrke lederkompetencen både fagligt og personligt. Netværksgrupper kan have deres begrænsning, hvilket særligt opleves i perioder med manglende vækst og – som vi gennem flere år har oplevet – stagnation i udviklingen, hvorved drift og personaleforhold må tilpasses og sættes op i nye rammer. Men begrænsningerne opleves også i vækstvirksomheder, hvor andre udfordringer presser sig på, og lederen skal håndtere særlige udfordringer. I netværksgrupper kan det være vanskeligt at finde netop den opmærksomhed og ekspertise, der kan hjælpe med helt konkret at reflektere de udfordringer, som den enkelte leder står overfor. Set tilbage på de seneste år med mange konkurser og risiko for konkurs, viser det sig med tydelighed, at mange ledere ikke har reflekteret over situationen sammen med andre.  Her adskiller den personlige og faglige ledersparring sig fra den sparring, som kan opnås med netværksgrupper og bestyrelser.  Ledersparring kan have forskelligt afsæt, fra det direkte målfokuserende til det bredere afsæt, hvor de personlige kompetencer, ønsker og mål, organisationens mål og kontekst reflekteres med ind i den proces, som lederen skal arbejde med og orientere sig i.  For at opnå et brugbart fagligt resultat, er det centralt at arbejde med det brede perspektiv, idet personlige forhold og kompetencer hos lederen er helt centrale for omsætningen af mål og strategier til konkrete handlinger.

Lederen og ledergruppen er et af de mest værdifulde aktiver for virksomheden såvel offentlig som privat. Uden en velfungerende ledelse kan der ikke træffes de nødvendige beslutninger og de nødvendige prioriteringer for at skabe fleksibilitet og innovation. En åben og positiv tilgang til de ledelsesmæssige udfordringer skaber udviklende processer; at kunne se mål og perspektiv og vide, at de nødvendige kompetencer synliggøres og udvikles i ledersparringen – det giver ro til at kunne udvikle og etablere de processer, som muliggør udvikling og forandring for virksomheden.

[/expand]