Business Class

Optimisme i erhvervslivet i Nordjylland

c1d4fd_Afdelingsformand_Lederne_Himmerland_Steen_Kn_rr

1. halvår af 2015 vil byde på stigende omsætning, overskud og eksport på virksomhederne i Nordjylland. Sådan lyder den positive melding fra et flertal af lederne i Nordjylland ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne. Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge lederne i Nordjylland grund til en vis optimisme, når det gælder udviklingen det kommende halve år.

Flere end tre ud af fem, 63 procent, af de adspurgte ledere i Nordjylland forventer, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 22 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun 15 procent tror, omsætningen i virksomheden er på vej ned.

Når det gælder virksomhedernes overskud forudser 54 procent af lederne, at kurverne vil stige, mens der på eksportområdet er 61 procent, som vurderer, at der er stigninger i vente i 1. halvår af 2015. Kun henholdsvis 15 og syv procent forudser faldende overskud og eksport.

Når det gælder beskæftigelse er forventningerne hos hovedparten af lederne i Nordjylland, at vi er på vej ind i et halvår med stigninger eller uændrede tal. 33 procent forventer, at antallet af medarbejdere stiger, 51 procent tror, antallet vil være omtrent uændret, mens 16 procent belaver sig på en nedgang i antallet af ansatte.

Ifølge de lokale ledere vil der de kommende seks måneder især blive brug for ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser, mens der i mindre grad bliver behov for at øge antallet af ledere.

Afdelingsformanden for Lederne Himmerland Steen Knørr glæder sig over det forholdsvis optimistiske syn på 1. halvår af 2015, som undersøgelsen afspejler.

– Den begrænsede optimisme, som jeg læser ud af undersøgelsen her, stemmer helt overens med de oplevelser, jeg har fra hverdagen. Produktionen, overskuddet og eksporten stiger, men det er fornuftigt at vente med at hyre nye medarbejdere, til opsvinget er mere sikkert. Vi har dog enkelte solstrålehistorier her i Nordjylland – for eksempel vindmølleindustrien, der ansætter mange nye medarbejdere for tiden, siger Steen Knørr.

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 2.253 ledere, heraf 178 fra Nordjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor.