Business Class

Spar Nord udsteder 57 millioner nye aktier

Bankerne skal have større kapital end hidtil, og derfor gennemfører Spar Nord A/S en mission, der skal skaffe banken 913 millioner kroner i ny kapital.

Nuværende aktionærer får tilbudt at tegne de nye aktier mod betaling af en tegningskurs på 16 kroner. Det er også muligt at sælge sin tegningsret, hvis ikke man ønsker at bruge den.