Business Class

Patienter og pårørende skal inddrages i højere grad

Patienter og pårørende skal i langt højere grad inddrages på sygehusene. De er nemlig den mest uudnyttede ressource i sundhedsvæsenet.

Alt fra dagbog, cafémøder til ungegrupper

I Region Nordjylland er vi godt på vej med brugerinddragelse og har netop undersøgt, hvordan patienter og pårørende bliver inddraget på de nordjyske sygehuse. Undersøgelsen viser, at det foregår i stigende grad – både i forbindelse med pleje og behandling. I en kortlægning af området har de fem nordjyske sygehuse beskrevet over 50 tiltag, som inddrager patienter og pårørende.

– Det er positivt, at brugerne inddrages i den grad, og der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske langt mere i fremtiden. Vi har i regionen valgt at fremme patient – og pårørendeinvolvering, fordi inddragelsen er med til at styrke kvaliteten i plejen og behandlingen, siger Henning Olsen, der er formand for Sundhedsbrugerrådet, som varetager brugerne interesser i Region Nordjylland.

Blandt de mange tiltag er et i Vendsyssel, hvor yngre brystopererede kvinder mødes i cafégrupper, hvor de deler erfaringer og tanker med andre. Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem Sygehus Vendsyssel og Kræftens Bekæmpelse.

På Børneafdelingen på Aalborg Sygehus er der etableret en ungegruppe blandt kræftsyge, som er med til at skabe de rigtige forhold for børn og unge under indlæggelse, og samtidig kommer ungegruppen med råd til, hvordan unge kan hjælpes tilbage til livet efter en lang hospitalsperiode.

Og i fremtiden får de voksne intensive patienter på Aalborg Sygehus fra Intensiv afsnit 103 en dagbog, som skrives af kontaktsygeplejerskerne med henblik på at skabe sammenhæng i forløbet. Dagbogen skal følges op med spørgeskema og samtale med patient og pårørende under og efter et forløb.

– Dagbogen kan være med til at hjælpe patient og pårørende med at finde rundt i et til tider kaotisk og svært forløb, og samtidig kan den bidrage til patientens rehabilitering. Netop rehabilitering er her i fokus, idet flere patienter, som har været indlagt på en intensiv afdeling, viser tegn på post traumatisk stress syndrom. Dagbogen kan ikke stå alene, derfor følger vi op med samtale ud fra dagbogen, siger oversygeplejerske Elisabeth Birnbaum fra Intensiv Afdeling 103 på Aalborg Sygehus.