Business Class

Mere end 9000 job vundet efter krisen

image001-12

ANALYSE: I kølvandet på den globale krise er der i alle landets regioner skabt flere arbejdspladser, end der er forsvundet. Den udbredte fortælling om tilbagegang og nedlagte virksomheder er en historie med modifikationer. Fra 2010 til 2012 blev der nemlig skabt i alt 113.400 arbejdspladser i Danmark, mens 104.300 arbejdspladser forsvandt – altså en nettovækst på 9.100 siden krisen for alvor rasede. Det viser en ny analyse, som Danske Regioner har lavet sammen med Region Nordjylland og landets øvrige regioner.

Turbulent tid med store regionale forskelle

Analysen viser, at perioden fra 1996 til 2013 var en turbulent tid på det danske arbejdsmarked. En lang periode med næsten konstant stigende beskæftigelse blev brat afløst af en gevaldig nedtur, som nu er stoppet, uden at der dog for alvor er kommet gang i jobskabelsen igen, når man ser på det danske arbejdsmarked under ét.

Samlet er den danske beskæftigelse fra 1996 til 2013 vokset med 104.000 fuldtidsstillinger, og særligt Hovedstaden har været et stærkt lokomotiv. Alle regioner blev naturligvis hårdt ramt fra 2008 til 2010, da krisen var på sit højeste, men derimod har der været stor forskel på, hvordan de enkelte regioner har klaret sig efter krisen.

Nordjylland tager revanche med nye job

Nordjylland blev særligt hårdt ramt af finanskrisen bl.a. på grund af en høj andel af industriarbejdspladser og et relativt lavt uddannelsesniveau i den private sektor. Til gengæld er der siden 2010 taget revanche og rettet så meget op på jobudviklingen, at Nordjylland har klaret sig bedst blandt landets regioner uden for Hovedstaden. Nordjylland har således oplevet en nettovækst på 1.087 arbejdspladser fra 2010 til 2012.

Den positive udvikling skyldes bl.a., at nordjyske virksomheder har været dygtige til at omstrukturere og strømline deres forretning, ligesom hele Nordjylland har investeret i uddannelse og kompetenceudvikling. Det har givet et vigtigt løft til arbejdskraften, som gavner både den enkelte og det erhvervsliv, der nu efterspørger nye kompetencer, mener Ulla Astman, formand for Vækstforum Nordjylland:

– Vores virksomheder har været gode til at tilpasse sig de nye tider og den skærpede globale konkurrence. På den måde har krisen været et wake-up call, som har fremtvunget andre opskrifter på vækst. Her er nye kompetencer en meget vigtig ingrediens, og derfor har vi investeret massivt i den nordjyske arbejdsstyrke, så vi kan få flere både faglærte og højtuddannede ud i virksomhederne og understøtte udviklingen, siger Ulla Astman.